Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Straatkinderen hebben ook rechten! De problemen die straatkinderen wereldwijd en in de Filipijnen tegenkomen en waarom hun rechten bescherming nodig hebben.

In hoeverre worden de rechten van straatkinderen geschonden en hoe kan ervoor gezorgd worden dat hun rechten beschermd worden?

Looptijd
2012
Contact
Ton Liefaard
Financiering
KidsRights KidsRights

Miljoenen kinderen in de wereld leven en werken op straat. Hun aantal groeit, doordat de wereldbevolking groeit, en door urbanisatie en migratie, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. Vele factoren dragen er toe bij dat kinderen op straat leven en werken, zoals armoede, huiselijk geweld, of zelfs het ideaal van ‘vrijheid’ waarvan gedacht wordt dat het gevonden kan worden op straat. Moeilijkheden die kinderen tegenkomen zijn het krijgen van toegang tot gezondheidszorg, geweld, misbruik en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Uit dit rapport blijkt dat de rechten van straatkinderen in veel omstandigheden onder druk staan. Het is dan ook van belang dat er veel meer gedaan wordt om de oorzaken aan te pakken die er toe leiden dat kinderen op straat leven of werken, en te garanderen dat de rechten van deze kinderen zoals vastgelegd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind nageleefd worden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.