Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kinderrechtenmonitor 2012

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

Looptijd
2012
Contact
Mariëlle Bruning
Financiering
De Kinderombudsman De Kinderombudsman
Partners

Sociaal en Cultureel Planbureau

Instituut voor Immigratierecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden heeft vele reeds beschikbare informatie over de stand van zaken ten aanzien van kinderrechten in Nederland verzameld en in kaart gebracht en heeft op basis hiervan de Kinderombudsman geadviseerd over de prioritering van de te behandelen kinderrechtenthema’s in de monitor: welke onderdelen van de te monitoren kinderrechtenthema’s verdienen in Nederland momenteel de meeste aandacht en geven de meeste zorgen? Welke kinderrechten moeten extra in de gaten worden gehouden en waar moet de overheid om extra aandacht worden gevraagd? Daarbij is gebruik gemaakt van de informatie van vele (kinderrechten)organisaties over kinderen en hun rechten in Nederland die reeds beschikbaar zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft zich gericht op adviezen over de doorontwikkeling en uitbouw van de Kinderrechtenmonitor in de komende jaren: hoe kunnen we nieuwe kinderrechten-indicatoren ontwikkelen en meten? Ook heeft het SCP voor de eerste Kinderrechtenmonitor een contextschets aan het begin van elk onderdeel van de monitor voorbereid.

Als eerste stap in de ontwikkeling van de Kinderrechtenmonitor heeft de afdeling Jeugdrecht in de zomer van 2011 een voorstudie verricht waarin op basis van uitgebreid literatuuronderzoek en na consultatie van verschillende experts en Kinderombudspersonen uit Europa een advies is uitgebracht over een geschikte indeling voor de Kinderrechtenmonitor. Daarbij is naar aanleiding van een probleemschets van kinderrechten in Nederland door de afdeling Jeugdrecht geadviseerd om vooral aandacht te besteden aan de kinderrechten die in Nederland het meest in de knel raken. Ook is in kaart gebracht welke kinderrechten-indicatoren wereldwijd al zijn ontwikkeld en bruikbaar zijn voor een Kinderrechtenmonitor.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.