Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

A New Model of Global Governance in International Tax Law Making (GLOBTAXGOV)

Dr. Irma Mosquera Valderrama onderzoekt in haar ERC-project de rol van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de EU bij de totstandkoming van internationale fiscale wetgeving en streeft ernaar voorwaarden te scheppen waaronder zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden een mondiaal model voor fiscale governance kunnen creëren.

Looptijd
2018 - 2022
Contact
Irma Mosquera Valderrama

Haar project 'GLOBTAXGOV: Een nieuw mondiaal bestuursmodel voor de totstandkoming van internationale belastingwetgeving' moet de haalbaarheid en de legitimiteit van het huidige model van mondiaal fiscaal bestuur beoordelen. De EU en de OESO concentreren zich momenteel op inhoudelijke initiatieven die bij invoering daarvan de internationale belastingarchitectuur van ontwikkelde en ontwikkelingslanden ingrijpend zullen veranderen. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat overheden eerlijk concurreren op fiscaal gebied en dat multinationals hun ‘fair share’ betalen. Deze maatregelen veroorzaken echter ook spanning tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen, alsmede tussen EU-landen en niet-EU-landen. Daarom wordt een nieuw kader voor mondiaal fiscaal bestuur geformuleerd dat eerlijk uitwerkt voor alle deelnemende landen. Tegen deze achtergrond wordt in het project gekeken naar de haalbaarheid van het invoeren van juridische minimumnormen in de belastingstelsels van 12 landen.

Voor meer informatie zie de Engelse pagina van a New Model of Global Governance in International Tax Law Making (GLOBTAXGOV).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.