Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Professionalisering van docenten en begeleiders in het politieonderwijs op inclusie en divers vakmanschap

Op welke wijze kan de professionalisering van docenten en begeleiders in het politieonderwijs rond diversiteit, inclusie en divers vakmanschap vergroot worden?

Looptijd
2024 - 2026
Contact
Saniye Çelik
Financiering
Politie en Wetenschap
Partners

Politieacademie

Het onderzoeksrapport 'Daarom stappen ze op' over vertrekmotieven van aspiranten en pas afgestudeerden bij de politie laat zien dat iemands beslissing om te vertrekken, samenhangt met de mate van inclusie, ofwel het gevoel er bij te horen en er onderdeel van te zijn. Leiders en begeleiders in de praktijk blijken een prominente rol te spelen bij de inclusiebeleving. Aspiranten moeten het politiewerk uitvoeren zoals hun praktijk- of werkbegeleider verwacht, ook als dit afwijkt van wat zij op de opleiding hebben geleerd. Een goede investering in training en persoonlijke coaching van leiders in het onderwijs en in de praktijk is om die reden wenselijk en noodzakelijk.  In het realisatieplan Politie voor iedereen worden zorgen geuit over de professionalisering van praktijkbegeleiders.  Het hier voorgestelde onderzoek borduurt voort op de resultaten van Daarom stappen ze op. Uit dat onderzoek blijkt dat de huidige begeleiders en opleiders sterk vakinhoudelijk zijn onderlegd: door hun praktijkkennis kunnen zij de studenten begeleiden in het zich eigen maken van de les- en praktijkstof. Er is echter geen goed overzicht van de manier waarop docenten en begeleiders toegerust zijn voor het omgaan met diversiteit, het bevorderen van inclusie en wat er nodig is voor hun professionalisering en handelingbekwaamheid. Dit willen we in kaart brengen en de inzichten willen we omzetten in aanbevelingen voor interventies in het (politie)onderwijs en de politie als organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.