Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

‘KidS’: Kinderen in de Samenleving

Hoe kijken kinderen aan tegen diversiteit in de samenleving?

Looptijd
2017 - 2022
Contact
Ymke de Bruijn

Mensen hebben veel verschillende meningen over de multiculturele samenleving, maar we weten heel weinig over de mening van kinderen over dit onderwerp. Daarom willen wij in dit onderzoek van de Universiteit Leiden graag weten hoe kinderen tegen diversiteit in de samenleving aankijken. Ouders zijn daarbij natuurlijk ook belangrijk. We willen daarom ook graag meer weten over hun kijk op de samenleving.

Het onderzoek is gestart en er kunnen geen nieuwe gezinnen meer meedoen.

Heeft u een Chinees-Nederlandse achtergrond? Dan is aanmelden nog wel mogelijk. Meld u zich dan hier aan

Hoe gaat dit onderzoek in z’n werk?

Alle gezinnen die meedoen, bezoeken we graag drie keer thuis. Na het eerste huisbezoek overleggen we met de gezinnen over het eventuele vervolg van het onderzoek. Als gezinnen blijven meedoen, dan is het tweede bezoek een jaar later en het laatste huisbezoek twee jaar na het eerste bezoek. 

Tijdens het bezoek vragen we ouder(s) en kind een aantal taakjes op de computer te doen. Daarnaast maken we video-opnames van ouder en kind terwijl zij spelletjes spelen. We stellen ook vragen in een interview en vragenlijst.

Naast de huisbezoeken organiseren wij in 2020 activiteitenmiddagen voor de deelnemende kinderen. Het bezoeken van de activiteitenmiddagen is bedoeld als leuke activiteit voor de kinderen. Meer informatie over de invulling en organisatie van de activiteitenmiddagen zal te zijner tijd volgen.

Resultaten

Met de gegevens die we in dit onderzoek verzamelen, wordt voorzichtig en vertrouwelijk omgegaan. Alle resultaten worden anoniem verwerkt, waardoor gegevens niet herkenbaar zijn naar de deelenemende gezinnen. Voor elk deel van het onderzoek wordt eerst toestemming gevraagd en de deelnemers zijn vrij om hun deelname op elk moment te beëindigen zonder nadelige gevolgen.

Cadeaubonnen

Als dank voor hun deelname krijgt elke deelnemende ouder na het huisbezoek een cadeaubon. Ook krijgt het deelnemende kind na elk moment een cadeautje. Aan het einde van het onderzoek ontvangen de gezinnen als bedankje de video’s die we tijdens de huisbezoeken hebben gemaakt en een verslag met de onderzoeksresultaten.

Voor verdere vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met één van onze onderzoekers. Dit kan via de mail (kids@fgga.leidenuniv.nl), of via de telefoon (06-1427 3766). Wij staan u graag te woord.

Als u een onafhankelijk persoon wilt spreken voor vragen of klachten kunt u gedurende en na afloop van het onderzoek contact opnemen met Prof. dr. Eveline Crone (hoogleraar instituut Psychologie Universiteit Leiden): ecrone@fsw.leidenuniv.nl.

Gerelateerd onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.