Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

‘KidS’: Kinderen in de Samenleving

Hoe kijken kinderen aan tegen diversiteit in de samenleving?

Looptijd
2017  -   2022
Contact
Ymke de Bruijn

Mensen hebben veel verschillende meningen over de multiculturele samenleving, maar we weten heel weinig over de mening van kinderen over dit onderwerp. Daarom willen wij in dit onderzoek van de Universiteit Leiden graag weten hoe kinderen tegen diversiteit in de samenleving aankijken. Ouders zijn daarbij natuurlijk ook belangrijk. We willen daarom ook graag meer weten over uw kijk op de samenleving.

De persoonlijke ervaringen en inzichten van u en uw kind zijn waardevol voor ons om beter te begrijpen hoe de multiculturele samenleving wordt ervaren.

Meedoen met het onderzoek ‘Kinderen in de Samenleving’?

Hoe gaat dit onderzoek in z’n werk?

Alle gezinnen die meedoen, willen we graag op drie verschillende momenten vragen om informatie, met telkens een jaar ertussen.

Op het eerste en het derde moment willen wij u graag thuis bezoeken. Dit kan op een moment dat voor u het beste uitkomt, dus ook in het weekend of ’s avonds. Het bezoek zal ongeveer twee uur duren. Tijdens het bezoek zullen we u en uw kind vragen een aantal taakjes op de computer te doen. Daarnaast willen we graag video-opnames maken van u en uw kind terwijl u samen spelletjes speelt.  Voorafgaand aan het huisbezoek vragen we u een online vragenlijst in te vullen.

Op het tweede moment zullen wij uw kind vragen om naar de Universiteit Leiden te komen. Hier organiseren wij een dagdeel (ochtend of middag) voor uw kind met leuke en educatieve activiteiten. Tijdens die dag zullen we uw kind opnieuw een aantal taakjes laten doen. Ook vragen we u om opnieuw thuis een vragenlijsten in te vullen.

Met de gegevens die in dit onderzoek worden verzameld zal voorzichtig en vertrouwelijk worden omgegaan. Alle resultaten worden anoniem verwerkt, waardoor uw gegevens niet herkenbaar zullen zijn. Voor elk deel van het onderzoek wordt eerst uw toestemming gevraagd en u bent vrij om uw deelname op elk moment te beëindigen zonder nadelige gevolgen.

Als dank voor uw deelname krijgt elke deelnemende ouder per huisbezoek €10 euro in cadeaubonnen. Ook krijgt uw kind na elk moment een cadeautje. Aan het einde van het onderzoek ontvangt u als bedankje een DVD met het videomateriaal dat we tijdens de huisbezoeken van u en uw kind hebben gemaakt en een verslag met de onderzoeksresultaten.

Voor verdere vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met één van onze onderzoekers. Dit kan via de mail (kids@fgga.leidenuniv.nl), of via de telefoon (06-14273766). Wij staan u graag te woord.

Als u een onafhankelijk persoon wilt spreken voor vragen of klachten kunt u gedurende en na afloop van het onderzoek contact opnemen met Prof. dr. E. Crone (hoogleraar instituut Psychologie Universiteit Leiden): ecrone@fsw.leidenuniv.nl.