Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

‘KidS’: Kinderen in de Samenleving

Hoe kijken kinderen aan tegen diversiteit in de samenleving?

Looptijd
2017  -   2022
Contact
Ymke de Bruijn

Mensen hebben veel verschillende meningen over de multiculturele samenleving, maar we weten heel weinig over de mening van kinderen over dit onderwerp. Daarom willen wij in dit onderzoek van de Universiteit Leiden graag weten hoe kinderen tegen diversiteit in de samenleving aankijken. Ouders zijn daarbij natuurlijk ook belangrijk. We willen daarom ook graag meer weten over uw kijk op de samenleving.

De persoonlijke ervaringen en inzichten van u en uw kind zijn waardevol voor ons om beter te begrijpen hoe de multiculturele samenleving wordt ervaren.

Heeft u een kind van 6, 7 of 8 jaar oud? Heeft u een Nederlandse, Turkse-Nederlandse of Afro-Nederlandse achtergrond? Dan kunt u meedoen aan ons onderzoek!
Meedoen met het onderzoek ‘Kinderen in de Samenleving’?

Heeft u een Chinees-Nederlandse achtergrond? Klik hier!

Hoe gaat dit onderzoek in z’n werk?

Alle gezinnen die meedoen, willen we graag een keer thuis bezoeken. Na het huisbezoek overleggen we met de gezinnen over een eventueel vervolg van het onderzoek.

Het huisbezoek kan op een moment plaatsvinden dat voor u het beste uitkomt, dus ook in het weekend of ’s avonds. Het bezoek zal ongeveer twee uur duren. Tijdens het bezoek zullen we u en uw kind vragen een aantal taakjes op de computer te doen. Daarnaast willen we graag video-opnames maken van u en uw kind terwijl u spelletjes speelt. Na afloop van het huisbezoek vragen we u een online vragenlijst in te vullen.

Na afloop van het huisbezoek vragen wij uw toestemming om u 1 jaar later nog een keer te benaderen met informatie over een mogelijk vervolg. Het vervolg van het onderzoek zal bestaan uit opnieuw een bezoek bij u thuis. Weer 1 jaar later zouden we u graag nogmaals thuis willen bezoeken en vragen om een digitale vragenlijst in te vullen. 

Daarnaast organiseren wij in 2020 activiteitenmiddagen voor de deelnemende kinderen. Het bezoeken van de activiteitenmiddagen is niet verplicht, deze zijn bedoeld als leuke activiteit voor de gezinnen. Meer informatie over de invulling en organisatie van de activiteitenmiddagen zal te zijner tijd volgen.

Resultaten

Met de gegevens die in dit onderzoek worden verzameld zal voorzichtig en vertrouwelijk worden omgegaan. Alle resultaten worden anoniem verwerkt, waardoor uw gegevens niet herkenbaar zullen zijn. Voor elk deel van het onderzoek wordt eerst uw toestemming gevraagd en u bent vrij om uw deelname op elk moment te beëindigen zonder nadelige gevolgen.

Cadeaubonnen

Als dank voor uw deelname krijgt elke deelnemende ouder per huisbezoek, na het invullen van de digitale vragenlijst, €20 euro in cadeaubonnen. Ook krijgt uw kind na elk moment een cadeautje. Aan het einde van het onderzoek ontvangt u als bedankje de video’s die we tijdens de huisbezoeken van u en uw kind hebben gemaakt en een verslag met de onderzoeksresultaten.

Voor verdere vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met één van onze onderzoekers. Dit kan via de mail (kids@fgga.leidenuniv.nl), of via de telefoon (06-14273766). Wij staan u graag te woord.

Als u een onafhankelijk persoon wilt spreken voor vragen of klachten kunt u gedurende en na afloop van het onderzoek contact opnemen met Prof. dr. Eveline Crone (hoogleraar instituut Psychologie Universiteit Leiden): ecrone@fsw.leidenuniv.nl.

Relatie met ander onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie