Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Ik zal handhaven. Verkenning pluralisering van de politiefunctie.

Met dit onderzoek wil het directoraat-generaal politie, straffen en beschermen inzicht krijgen in de aard en zo mogelijk de omvang van de ontwikkelingen op het gebied van de pluralisering van de politiefunctie in Nederland als ondersteuning voor het toekomstige beleid ten behoeve van de politie.

Looptijd
2019
Contact
Joery Matthys
Financiering
WODC
Partners

PLATO (Universiteit Leiden)

In dit onderzoek gaat het niet alleen om een overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de pluralisering van de politiefunctie (plural policing) in Nederland, maar ook of de Nederlandse situatie vergelijkbaar is met Europese varianten en ontwikkelingen. Verschillende zaken zijn daarbij nodig. In de eerste plaats moet er duidelijkheid worden verschaft welke taken en bevoegdheden door de politie worden uitgeoefend. In relatie hiermee zal de Nederlandse wettelijke context van deze taken en bevoegdheden in relatie tot de pluralisering moeten worden bepaald. Een onderscheid zal worden gemaakt tussen taken en bevoegdheden die wettelijk exclusief door de politie mogen worden uitgevoerd, en taken en bevoegdheden die door de politie en andere actoren kunnen worden uitgevoerd.

Door de wettelijke context in Nederland beter zichtbaar te maken, kan dan deze context in een volgende fase worden afgezet tegen varianten en ontwikkelingen rond pluralisering in andere Europese landen en in het bijzonder de Nederland omringende landen. Deze varianten en ontwikkelingen worden geanalyseerd op basis van een literatuurstudie, aangevuld met interviews met academische experts en professionals, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de achterliggende mechanismen en aan de competenties waar veiligheidsactoren buiten de politie aan voldoen.

In een laatste fase wordt specifiek aandacht besteed aan de lokale praktijk, door onderzoek in een aantal Nederlandse gemeenten. Er zal worden onderzocht in hoeverre de eerder beschreven wettelijke context ook daadwerkelijk leidt tot de uitoefening van de politiefunctie door andere actoren dan de politie op het lokale niveau, om welke taken en bevoegdheden van de politie het daarbij gaat, of er oog is voor de competenties van de verschillende veiligheidsactoren, en in hoeverre dit in lijn is met de varianten en ontwikkelingen op Europees niveau en meer in het bijzonder in de buurlanden. De bedoeling is om tot inzichten te komen over de toekomstige ontwikkeling van plural policing in Nederland, en om input te leveren voor een groter kwantitatief onderzoek naar de praktijk van plural policing.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.