Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Dekoloniseren van Internationale Rechtvaardigheid

Wereldwijd is er een groeiende beweging om universiteitscurricula te dekoloniseren. Zowel onderwijsstaf als studenten zoeken naar manieren om bestaande epistemische hiërarchieën in het hoger onderwijs kritisch te evalueren. Dit onderzoekproject richt zich op het ontrafelen van wat dekoloniseren betekent in het algemeen, en in specifiek voor de Major Internationale Rechtvaardigheid van het Leiden University College (LUC). Het is van belang om hier in een continue proces over na te blijven denken in de context van mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen.

Looptijd
2021
Contact
Barrie Sander

Oproepen om universiteiten te dekoloniseren zijn geworteld in een langer traject van dekolonisering van meer algemene logica en praktijken (zie hierover: Tamale, 2020 en Adébísí, 2023). Er kwam echter speciale aandacht voor na de ‘Rhodes Must Fall’ campagne in Zuid-Afrika in 2015. Studenten van de Universiteit van Kaapstad initieerden de campagne om te protesteren tegen de aanwezigheid van een standbeeld op de campus van 19e eeuwse witte superioriteitsdenker Cecil John Rhodes. Dit leidde tot de opkomst van een bredere beweging die belangrijke vragen genereerde op universiteiten wereldwijd gerelateerd aan hoe instituties in het hoger onderwijs in verhouding staan met hun koloniale erfenissen.

Het Dekoloniseren van Internationale Rechtvaardigheid project – ontwikkeld door studenten en medewerkers van de Internationale Rechtvaardigheid (IJ) major van LUC – heeft als doel om het begrip van wat dekoloniseren in deze context betekent bij studenten en staf te vergroten. Als een van de zes majors die studenten aan de LUC kunnen kiezen, richt de IJ major zich niet alleen op internationaal recht en nationale en regionale juridische orders, maar ook op relevante lokale en transnationale normen en actoren. De major richt zich op het analyseren hoe normen, wetten en instituties in de praktijk opereren. Dit gebeurt met behulp van comparatieve en interdisciplinaire benaderingen die juridisch onderzoek en sociaaljuridische en andere benaderingen uit de sociale wetenschappen combineren. In bredere zin beoogt de IJ major om de uitdagingen voor rechtvaardigheid en de rechtstaat in een globaliserende en pluralistische samenleving te onderzoeken.

Het bestuderen van deze thema’s vraagt om het blootleggen van de manieren waarop concepten zoals de rechtsstaat waren en nog steeds zijn gerelateerd aan relaties van kolonialiteit en de productie van ongelijke sociale realiteiten wereldwijd. Veel van de uitdagingen geadresseerd in de IJ major – van de klimaatcrisis tot het plegen van massale gruweldaden – kunnen bovendien niet adequaat begrepen of onderzocht worden door monoculturele benaderingen van kennis die de pluraliteit ontkent of marginaliseert van manieren van kennisgaring die in verschillende maatschappelijke contexten bestaan.

Het onderzoeks- en onderwijsproject Dekoloniseren van Internationale Rechtvaardigheid wordt gedreven door de overtuiging dat ‘a critical adoption of decolonisation should be done for the purpose of the world it may produce, and not just for a department to identify itself as “decolonised”’ (Adébísí, 2023). Het project beoogt om die reden dan ook niet om een enkelvoudige uitkomst te hebben, maar meer om te zorgen voor een duurzame conversatie over wat het antikoloniale project van dekolonisering betekent voor de curricula en gerelateerde activiteiten van de IJ major. Ook is de bedoeling om ideeën en praktijken te ontwikkelen voor zowel studenten en onderwijsstaf die ze kunnen meenemen als ze overwegen om acties te nemen in deze context.

Het project Dekoloniseren van Internationale Rechtvaardigheid valt binnen de context van de LUC International Justice major en begon met een onderzoeksworkshop waarin studenten en staf de betekenis van het dekoloniseren van het curriculum verkende. De workshop besprak bestaande literatuur over deze betekenis in de context van hoger onderwijs met een speciale focus om de studierichtingen gerelateerd aan de IJ major. Ook werden interviews en focusgroepdiscussies gehouden met studenten en medewerkers die betrokken zijn bij de IJ major en LUC om meer inzicht te krijgen in bestaande praktijken, ervaringen en initiatieven gerelateerd aan het dekoloniseren van het LUC curriculum. Er werden manieren geïdentificeerd om ideeën en praktijken te delen met studenten en medewerkers om een kritische en zelfreflectieve houding aan te moedigen over onze eigen praktijken als academische gemeenschap. Als u meer wilt lezen, kunt u het rapport van de workshop hier vinden. 

Voortbouwend op het werk van deze onderzoeksworkshop, is het Dekoloniseren van Internationale Rechtvaardigheid project gebaseerd op de bescheiden hoop dat de ruimtes die we voeden, de ervaringen die we uitlichten, en de literatuur waarmee we ons mee bezighouden, ingangspunten bieden voor studenten om kritisch te reflecteren op de onderwijsmaterialen en -concepten, voor onderwijsstaf op hun onderwijsinhoud en didactische methodes, en voor instituties om omgevingen aan te moedigen en creëren die bevorderend zijn voor gedekoloniseerde ideeën en praktijken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.