Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Verkenning van islamisering

Kunnen we spreken van één enkel islamitisch discours op gebieden zoals politiek, strijd, economie en duurzame ontwikkeling? En welke interactie bestaat er tussen dit islamitisch denken en 'westers' denken?

Contact
Maurits Berger

Dit onderzoek gaat uit van de vooronderstelling dat een specifieke vorm van islamitisch denken dominant is geworden in vrijwel alle aspecten van het dagelijks leven van moslims. Dit fenomeen noemen we 'islamisering'. Het is welbekend op het gebied van recht, politiek en strijd, maar veel minder in de domeinen ecologie, goed bestuur, economie, ethiek en vrouwenrechten; kortom, de domeinen die vaak onder de noemer van duurzame ontwikkeling worden gebracht.

In dit project wordt het als kortzichtig beschouwd als de meeste aandacht uitgaat naar de problematische uitingen van islamisering in het politieke, juridische en militante domein. De andere domeinen zijn weliswaar nog onderontwikkeld, maar kunnen in de toekomst een veel constructievere en blijvendere invloed hebben op moslimsamenlevingen omdat ze ook gebaseerd zijn op moderne en mondiale concepten.

Dit project omvat onderzoek naar elk van deze domeinen. Per domein wordt het islamitisch discours onderzocht en vergeleken met dat op andere domeinen om na te gaan of er inderdaad een coherente vorm van islamisering bestaat. Een aanvullende onderzoeksvraag is in hoeverre islamitisch denken interacteert met 'westers' denken op de onderzochte domeinen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.