Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Minimale structuur modellering

Bestaand werk op het gebied van probabilistische taalmodellering kan in twee categorieën worden onderverdeeld:

Looptijd
2018 - 2022
Contact
Wessel Kraaij

(i) Zuiver sequentiële, string-niveau benaderingen zorgen voor vloeiendheid op lokaal niveau zonder notie van grammaticaliteit en zoeken verbeteringen in het gebruik van massieve trainingscorpora. (ii) Volledig structurele, boom-gebaseerde benaderingen modelleren tekst als de realisatie van latente boomstructuren die complexe grammaticale afhankelijkheden coderen. Dit project verkent een derde manier waarbij alleen structurele relaties die nodig zijn om grammaticale zinnen te produceren in een specifieke taal en taak worden gemodelleerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.