Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Modulating the behaviour of pancreatic tumour cells

Promotores: Prof.dr. M.K. Richardson, Prof.dr. H.P. Spaink. Co-promotor: C.P. Bagowski

Auteur
D.H.W. Vlecken
Datum
28 januari 2015
Links
Thesis in Leiden Repository

In deze studie is het gedrag van pancreas-tumorcellen onderzocht om meer zicht te krijgen op de impact die verschillende behandelingen hebben. Omdat de incidentie van pancreaskanker stijgt, is er sterke vraag naar therapeutica. Het publieke bewustzijn en de kennis ten aanzien van kwaadaardige tumoren van de alvleesklier zijn relatief laag, in vergelijking tot bijvoorbeeld borstkanker. Ook wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en effecten van alvleesklierkanker zijn summier wanneer vergeleken met de aanwezige kennis over tumoren van andere herkomst. Dit is vooral opvallend omdat de totale overlevingstijd van alvleesklierkanker zeer kort is. Om deze redenen is het van groot belang om essentiële eigenschappen te identificeren en mechanismen op te helderen die verantwoordelijk zijn voor deze slechte prognose. In het eerste deel van de thesis is de verandering in gedrag ten gevolge van het uitschakelen van genen bestudeerd. In het tweede deel zijn de effecten van diverse experimentele stoffen geanalyseerd op het moment dat ze bij de cellen gevoegd werden. Alvleesklier kanker kan alleen terug gedrongen worden als er een drastische verandering van de leefstijl doorgevoerd wordt. Het veranderen van de omgeving van de tumor door andere voeding in te nemen, kan resulteren in afname van de celmassa, zoals eerder werd aangetoond.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.