Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Wat zit er achter het scherm? Verwachtingen van baby's van 10 maanden over verborgen voorwerpen

Het begrijpen van de wereld om ons heen hangt af van het vermogen om de wereld te ontleden in verschillende objecten en deze in hun geheugen op te slaan. Dit proces wordt gedefinieerd als object individuatie. Onderzoek wijst uit dat dit voor baby’s niet altijd gemakkelijk is.

Auteur
Gábor Bródy, Katalin Oláh, Ildikó Király, Szilvia Biro
Datum
23 april 2022
Links
Individuation of agents based on psychological properties in 10 month-old infants

In het klassieke onderzoek van Xu en Carey (1996) kregen baby's een scenario te zien waarin twee verschillende objecten - een eend en een bal - achtereenvolgens van achter een scherm verschenen, zodat de baby's ze nooit naast elkaar zagen. Vervolgens werd het scherm opgetild en werden één of twee objecten onthuld. Baby's van 10 maanden oud keken niet langer als slechts één object te zien was, wat betekent dat ze niet verbaasd waren. Dit suggereert dat kleur- en vormverschillen niet genoeg zijn voor baby's om twee objecten bij te houden.

Wij hebben onderzocht of baby's in staat zijn om twee figuren bij te houden als ze er andere soort informatie over krijgen, zoals de doelen of voorkeuren van de figuren. We lieten baby's twee verschillend uitziende figuren zien die herhaaldelijk van achter een scherm tevoorschijn kwamen, vervolgens één van twee doelobjecten naderden en daarna terugkeerden achter het scherm. Na deze demonstratie werd het scherm opgetild, waardoor één of twee figuren zichtbaar werden. De baby’s bleken te verwachtten twee figuren achter het scherm te zien, terwijl ze die verwachting niet hadden als het experiment uitgevoerd werd zonder de nadering van een doelobject.

Ons onderzoek levert dus bewijs dat baby's van 10 maanden oud objecten kunnen individueren mits ze de juiste aanwijzingen krijgen. We stellen voor dat de benodigde aanwijzingen conceptuele kerneigenschappen van objecten zijn in plaats van verschillen in perceptuele oppervlaktekenmerken. Dit soort onderzoek kan onthullen hoe baby's zowel de fysieke als de sociale wereld om hen heen verwerken.

Deze studie is uitgevoerd in samenwerking tussen het Leiden Institute of Education and Child Studies, de Social Minds Research Group van de Eötvös Loránd University, Hongarije en de afdeling Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences van Brown University, Providence, Rhode Island, VS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.