Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Neurocognitief trainingsprogramma draagt bij aan de sociale cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen met een extra X- of Y-chromosoom

De sociale ontwikkeling is één van de belangrijkste domeinen van kwetsbaarheid bij Jonge kinderen met een extra X- of Y-chromosoom. Het is daardoor voor hen uitdagender om sociale signalen te signaleren in hun omgeving, die te verwerken en er gepast op te reageren.

Auteur
Nienke Bouw, Hanna Swaab en Sophie van Rijn
Datum
25 februari 2022
Links
Bekijk 'Early Preventive Intervention for Young Children With Sex Chromosome Trisomies (XXX, XXY, XYY)'

Er is grote behoefte aan vroege preventieve interventieprogramma's om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met een extra X/Y chromosoom te optimaliseren, vooral gezien de toename van prenatale diagnoses als gevolg van recente technische vooruitgang in niet-invasieve prenatale screening (NIPT). De huidige studie is de eerste die de werkzaamheid van een neurocognitieve training bij jonge kinderen met een extra X/Y chromosoom evalueert. 

Kinderen in de trainingsgroep volgden een neurocognitief trainingsprogramma (The Transporters), gericht op het vergroten van het begrip van emoties op gezichten. Na 4 weken werd de effectiviteit van het programma beoordeeld op onderdelen van sociale cognitie en vergeleken met twee controle groepen: een typische ontwikkelingsgroep en een groep kinderen met een extra X/Y chromosoom die het programma niet volgden. 

De trainingsgroep verbeterde significant meer dan de controle groepen op gezichtsemotieherkenning en presteerde vergelijkbaar met typische controle kinderen na het voltooien van het trainingsprogramma. Er waren geen trainingseffecten gevonden op Theory of Mind vaardigheden en sociale oriëntatie. Zowel kinderen als ouders uitten hun tevredenheid over de haalbaarheid van de training.

De verbetering in gezichtsemotieherkenning na het volgen van een 4 weken durende training suggeren dat er al op zeer jonge leeftijd mogelijkheden zijn om de ontwikkeling van sociale cognitie bij kinderen met een extra X- of Y-chromosoom positief te ondersteunen. Deze evidence-based ondersteuning is van groot belang gezien de behoefte aan preventieve en vroege trainingsprogramma's bij kinderen met een extra X/Y chromosoom, gericht op het minimaliseren van de neurologische impact op de sociale ontwikkeling. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.