Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

De overlap tussen het meemaken van een scheiding tussen ouders en kindermishandeling

Het meemaken van een scheiding tussen ouders is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Zeker de periode rondom de scheiding is een stressvolle periode waarbij zowel het kind als de ouders zich moeten aanpassen aan de nieuwe gezinssituatie. Uit eerder onderzoek bleek al dat zeker in deze periode de kwaliteit van de opvoeding vanuit ouders afnam. Wij vonden dat in een steekproef van 530 kinderen die door professionals aangemerkt waren als slachtoffers van kindermishandeling, 60% van de kinderen ook een scheiding tussen ouders had meegemaakt. 

Auteur
Sheila van Berkel, Mariëlle Prevoo, Mariëlle Linting, Fieke Pannebakker, Lenneke Alink
Datum
13 oktober 2022
Links
Download de publicatie

Bij de meerderheid van de kinderen die zowel kindermishandeling als een scheiding tussen ouders mee hadden gemaakt (69%) was er een verband tussen de mishandeling en de scheiding. Het ging bijvoorbeeld om situaties waarin kinderen bijvoorbeeld na de scheiding door wederzijdse beschuldigingen van ouders een loyaliteitsconflict ontwikkelden, getuige waren van verbaal of fysiek geweld tussen ouders of waarbij ouders door de impact van de scheiding niet in staat waren om hun kind voldoende emotionele aandacht te geven. Vooral wanneer er sprake was van conflicten tussen ouders bleek kindermishandeling vaak in verband te staan met de scheiding tussen ouders.

Wanneer een gezin in beeld komt bij de hulpverlening wegens kindermishandeling is het dus van belang om ook problemen tussen ouders in beeld te brengen en omgekeerd, wanneer ouders hulp zoeken wegens onderlinge conflicten is het van belang ook de reactie van ouders naar hun kinderen toe mee te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.