Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

A cross-sectional study of early language abilities in children with sex chromosome trisomy (XXY, XXX, XYY) aged 1–6 years

Een goede taalontwikkeling is van belang voor de cognitieve en sociale ontwikkeling, om te kunnen communiceren en om te kunnen leren. Als de taalontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, kan dit allerlei consequenties hebben. Kinderen met een extra X of Y chromosoom hebben een verhoogd risico op problemen in de taalontwikkeling. Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van deze kinderen is meer kennis over de vroege ontwikkeling van taal bij deze kinderen van belang.

Auteur
Evelien Urbanus, Hanna Swaab, Nicole Tartaglia, Richard Boada en Sophie van Rijn
Datum
17 maart 2022
Links
Lees de volledige paper

In het onlangs verschenen artikel 'A cross-sectional study of early language abilities in children with sex chromosome trisomy (XXY, XXX, XYY) aged 1-6 years’ werden verschillende taaldomeinen onderzocht, van de vroege non-verbale communicatie tot het begrijpen van grammaticaal complexe zinnen.

De resultaten laten zien dat een deel van de kinderen met een extra X of Y problemen ervaart met het begrijpen en/of gebruiken van taal, soms al op één jarige leeftijd. Deze resultaten laten zien dat het belangrijk is om de (vroege) taalvaardigheden van kinderen met een extra X of Y goed in de gaten te houden en ook om de taalontwikkeling al op jonge leeftijd te ondersteunen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.