Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Improving opinion poll reporting: the Irish Polling Indicator

Opiniepeilingen spelen een steeds belangrijkere rol in verkiezingscampagnes. Dat geldt ook in Ierland, waar sinds 2011 gemiddeld ruim twee peilingen per maand zijn gepubliceerd, met de nodige media-aandacht van dien. De peilers gebruiken echter verschillende methoden en rapporteren dus verschillende uitkomsten. Niet alleen vanwege steekproeffouten, maar ook vanwege vanwege verschillen in de onderzoeksontwerpen. Het is een uitdaging om de informatie uit verschillende peilingen te aggregeren, maar dit biedt wel mogelijkheden voor betere verslaggeving over opiniepeilingen.

Auteur
Tom Louwerse
Datum
08 augustus 2016
Links
Irish Political Studies
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.