Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Incoherentie verenigd – privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht

Zojuist verschenen: Incoherentie verenigd – privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht, in: Tijdschrift voor privaatrecht 2017-4

Auteur
Prof. mr. drs. Matthias Haentjens
Datum
31 december 2017

Europese post-crisiswetgeving heeft ingrijpende gevolgen voor het nationale privaatrecht van lidstaten. In deze publicatie wordt uiteengezet hoe vijf kernbegrippen van het Nederlands privaatrecht onder druk zijn komen te staan door Unierecht.

Ten eerste legt het HvJEU de term ‘overeenkomst’ in het kader van de uitgifte van effecten afwijkend uit van de uitleg die hieraan in het Nederlandse recht wordt gegeven. Ten tweede heeft de Europese wetgever gronden voor aansprakelijk geïntroduceerd die het nationale aansprakelijkheidsregime onder druk zetten. Daarnaast is het privaatrechtelijke kernbegrip ‘eigendom’ onder druk komen te staan met de introductie van de Collateral Richtlijn. Ten slotte doen richtlijnen en verordeningen zoals EMIR, MiFID, SRMR en BRRD afbreuk aan de nationale privaatrechtelijke beginselen van de ondeelbaarheid van vermogen en paritas creditorum.

Het Europese financiële recht veroorzaakt hiermee incoherentie in nationale rechtssystemen, maar harmoniseert op Europees niveau.

Deze publicatie is de geschreven en uitgewerkte versie van de oratie die prof. Haentjens uitsprak bij de aanvaarding van de TPR Wisselleerstoel 2016 aan de Universiteit Gent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.