Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Transformation of the Euro: Law, Contract, Solidarity

Op 31 januari 2018 verdedigde Vestert Borger zijn proefschrift getiteld ‘The Transformation of the Euro: Law, Contract, Solidarity’. Het promotieonderzoek is begeleid door professor Stefaan Van den Bogaert (promotor) en dr. Jorrit Rijpma (co-promotor).

Auteur
Vestert Borger
Datum
31 januari 2018
Links
Leids Repositorium

De eurocrisis heeft de Europese Unie op haar grondvesten doen schudden. Door de maatregelen ter behoud van de euro te bestuderen, biedt het proefschrift inzicht in de verandering die het juridisch fundament onder de muntunie heeft ondergaan. Bovenal toont het dat de Unie tijdens existentiële crises beschikt over een sterk transformerend vermogen en laat het zien hoe de politiek en de rechter zich tot elkaar verhouden wanneer dit wordt aangesproken. Het proefschrift draagt dan ook niet enkel bij aan een beter begrip van de euro, maar van de Unie als zodanig.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.