Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Staatsrecht en conventie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Op 2 september 2021 verdedigde Gert Jan Geertjes zijn proefschrift 'Staatsrecht en conventie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr. L.F.M. Verhey en prof.dr. W.J.M. Voermans.

Auteur
Gert Jan Geertjes
Datum
02 september 2021
Links
Leids Repositorium

De tekst van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden is sober, ontdaan van juridische en politieke doctrine. Gezien het ingetogen karakter van de tekst heeft de Nederlandse Grondwet de verhoudingen binnen en tussen politieke instellingen op nationaal niveau zoals de regering (de regering) en het parlement (de Staten-Generaal, bestaande uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer) altijd met rust gelaten. Hangt het rechtskarakter van een wet af van de uitvoerbaarheid ervan door de rechter, van het vermogen om een ​​verplichting op te leggen die geen afwijkingen toelaat, of is er een ander kenmerk dat belangrijker is voor het vaststellen van de wettigheid van een regel?

Om deze en andere vragen te beantwoorden is een nieuwe kijk op de verhouding tussen recht en politiek in de Nederlandse grondwet nodig. Dit proefschrift beoogt een dergelijk perspectief te bieden door het concept van conventies in de Nederlandse constitutionele doctrine te introduceren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.