Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Regeldruk vanuit een ander perspectief

Op woensdag 25 januari 2017 verdedigt Esmeralda Vergeer haar proefschrift ‘Regeldruk vanuit een ander perspectief’. Promotor is prof.dr. W.J.M. Voermans.

Auteur
Esmeralda Vergeer
Datum
25 januari 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Esmeralda Vergeer
Leids repositorium

In haar proefschrift onderzoekt Esmeralda Vergeer het fenomeen regeldruk. Ze brengt in beeld hoe de regeldrukaanpak van de Nederlandse overheid zich in de loop der jaren ontwikkelde en hoe er in de wetenschap naar regeldruk wordt gekeken. Verschillende definities van regeldruk passeren de revue, maar geen ervan blijkt onomstreden. Vergeer richt zich op ondernemers en constateert dat zij een eigen, geheel nieuwe definitie toekennen aan regeldruk. Ze onderscheidt drie factoren die van invloed zijn op de ervaring van regeldruk: kosten, werkbaarheid en gepercipieerd nut. Het onderzoek biedt zo nieuwe inzichten om regeldruk voor ondernemers merkbaar te verminderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.