Universiteit Leiden

nl en

Promotie: Regeldruk vanuit een ander perspectief

Op woensdag 25 januari 2017 verdedigde Esmeralda Vergeer haar proefschrift ‘Regeldruk vanuit een ander perspectief’ in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Promotor: prof.dr. W.J.M. Voermans.

Vermindering van regeldruk maakt al decennialang deel uit van het Nederlandse overheidsbeleid. Zowel op rijksniveau als op lokaal niveau hebben verschillende programma’s de revue gepasseerd om het aantal regels terug te brengen, regels efficiënter te maken en het toezicht beter af te stemmen.

De voortgangsrapportages van de overheid zeggen dat de aanpak succesvol is: deze zou het bedrijfsleven reeds miljarden aan besparingen hebben opgeleverd. Ondernemers zeggen daar echter weinig van te merken. Ook de Algemene Rekenkamer constateerde in 2006 dat de successen in de samenleving niet als zodanig voelbaar waren.

In haar proefschrift onderzoekt Esmeralda Vergeer het fenomeen regeldruk. Ze brengt in beeld hoe de regeldrukaanpak van de Nederlandse overheid zich in de loop der jaren ontwikkelde en hoe er in de wetenschap naar regeldruk wordt gekeken. Verschillende definities van regeldruk passeren de revue, maar geen ervan blijkt onomstreden. Vergeer richt zich op ondernemers en constateert dat zij een eigen, geheel nieuwe definitie toekennen aan regeldruk. Ze onderscheidt drie factoren die van invloed zijn op de ervaring van regeldruk: kosten, werkbaarheid en gepercipieerd nut. Het onderzoek biedt zo nieuwe inzichten om regeldruk voor ondernemers merkbaar te verminderen.

Datum, tijd en locatie

Op donderdagmiddag 16 februari 2017 organiseert het Dual PhD Centre van de Universiteit Leiden, in samenwerking met VNO-NCW West en het Ministerie van Economische Zaken een netwerkbijeenkomst over regeldruk bij ondernemers.

Beleidsmakers en – uitvoerders, academici, belangenorganisaties en ondernemers zijn allen van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan en mee te denken over regeldruk in deze tijd. Ook de politiek is vertegenwoordigd. Zo hebben Tweede Kamerleden Mei Li Vos (PvdA), Kees Verhoeven (D66), Bart Snels (GroenLinks) en Jock Geselschap (VVD) laten weten aan de bijeenkomst deel te nemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.