Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Recognition of Foreign Bank Resolution Actions

Op 17 november 2020 verdedigde Shuai Guo zijn proefschrift 'Recognition of Foreign Bank Resolution Actions'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. R.D. Vriesendorp en prof.dr. M. Haentjens.

Auteur
Shuai Guo
Datum
17 november 2020
Links
Leids Repositorium

In dit proefschrift is onderzocht wat het wettelijk kader zou moeten zijn voor de erkenning van afwikkelingsmaatregelen van buitenlandse banken. Het is bedoeld om de huidige leemte in wetgevende maatregelen en wetenschappelijk onderzoek over de kwestie van grensoverschrijdende bankafwikkeling te vullen en pogingen om regels te formuleren die afwikkelingsmaatregelen die over de grenzen heen effectief zijn, zouden vergemakkelijken om het uiteindelijke doel van een mondiale ordelijke afwikkeling voor banken te bereiken.

Dit proefschrift voert zowel normatieve als positieve analyses uit en vergelijkt drie jurisdicties: de Europese Unie, de Verenigde Staten en China. Voortbouwend op de traditionele juridische doctrines van internationaal privaatrecht, financieel recht en insolventierecht, stelt dit proefschrift tien principes voor die van toepassing zouden moeten zijn bij de erkenning van afwikkelingsmaatregelen van buitenlandse banken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.