Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Pleegrechten voor kinderen

Op 8 oktober 2020 verdedigde Kartica van der Zon haar proefschrift 'Pleegrechten voor kinderen'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr. M.R. Bruning en prof.dr.mr. T. Liefaard.

Auteur
Kartica van der Zon
Datum
08 oktober 2020
Links
Leids Repositorium

Dit onderzoek brengt de mensenrechten in kaart van kinderen die op grond van een gezinstoezicht in pleeggezinnen leven en analyseert in hoeverre de Nederlandse wet- en regelgeving deze rechten beschermt. Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de rechten van pleegkinderen bij vier belangrijke beslissingen over hun leven. Hoewel bij deze beslissingen vaak het belang van het kind als uitgangspunt wordt genomen, doet dit geen recht aan de erkenning van kinderen als rechthebbenden. Individuele interpretaties van het belang van het kind zullen immers onvermijdelijk afhangen van de normatieve kaders van de beslisser. Er wordt aangevoerd dat kinderen in pleeggezinnen beter beschermd kunnen worden door te bepalen welke kinderrechten kunnen worden ontleend aan een mensenrechtenkader bij het nemen van beslissingen over hun leven.

Het onderzoek concludeert dat de letterlijke tekst van Nederlandse wet- en regelgeving doorgaans niet strijdig is met kinder- en mensenrechten. Toch hebben pleegkinderen in veel gevallen geen effectieve middelen om hun rechten te doen gelden. Daarom worden aanbevelingen gedaan om de wet en regelgeving te wijzigen om de rechten van kinderen in pleegzorg beter te beschermen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.