Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the case of Indonesia

Op 21 januari 2021 verdedigde Fachrizal Afandi zijn proefschrift 'Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the case of Indonesia'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. A.W. Bedner en prof.dr. J.H. Crijns.

Auteur
Fachrizal Afandi
Datum
21 januari 2021
Links
Leids Repositorium

Dit onderzoek geeft een uitgebreid verslag van de rol van de officier van justitie in het post-autoritaire Indonesië, zowel bij het bevorderen van de rechtsstaat als bij het handhaven van de politieke status quo. Het volgt de ontwikkeling van het Indonesische parket, historisch en politiek, en onderzoekt wat en wie het functioneren ervan beïnvloedt, en hoe officieren van justitie in de praktijk werken.

Dit onderzoek is een sociaal-juridische studie van het strafrechtsysteem. Het draagt ​​bij aan een aantal bredere debatten over postautoritaire officieren van justitie en hun rol bij het bevorderen van de rechtsstaat. Door strafrecht, criminologie, politicologie en antropologische theorie te combineren, biedt het een belangrijk kader voor de analyse van en kritiek op voorwaarden voor, gevolgen van en mogelijkheden voor vervolgingsdiensten in postautoritaire landen en de manier waarop vervolgingsdiensten evolueren in landen die worden gekenmerkt door autoritaire tendensen. Het laat zien hoe verschillende regimes openbare aanklagers positioneren als ‘justitieposten’, die zaken bezorgen op basis van de belangen van de overheid, maar ook op basis van de belangen van andere machtige actoren, zoals politieke partijen, bedrijven of de politie. Dergelijke situaties komen vaak voor in autoritaire landen, waar de uitvoerende macht de politieke macht domineert, en openbare aanklagers instrumenten van de regering zijn geworden om de politieke orde te handhaven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.