Universiteit Leiden

nl en

Boek

Jurisprudentie financieel recht

Zojuist verschenen: Jurisprudentie financieel recht Uitgever: Boom Juridisch

Auteur
Matthias Haentjens (red.), Dorine Verheij (red.), Valentina Caria, Rogier Raas, Pim Rank en Jouke Tegelaar
Datum
22 september 2017

Deze jurisprudentiebundel is verschenen in de reeks Boom Jurisprudentie en documentatie. De bundel biedt een overzicht van de meest relevante uitspraken gewezen op het terrein van het financieel recht in brede zin. Daarnaast bevat de bundel kernachtige annotaties verzorgd door medewerkers van het Hazelhoff Centre for Financial Law die deze uitspraken toelichten en in een breder perspectief plaatsen.

De uitspraken zijn geselecteerd op basis van hun relevantie voor de rechtspraktijk en het onderwijs. De bundel is thematisch ingedeeld en bestrijkt diverse onderwerpen als ‘zekerheid & financiering’, ‘aansprakelijkheid banken en beleggingsondernemingen’ en ‘toezicht, handhaving en rechtsbescherming’. De uitspraken zijn afkomstig van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van Nederlandse rechtsorganen.

De jurisprudentiebundel is bedoeld voor studenten die onderwijs volgen op het gebied van het financieel recht. De uitspraken en kernachtige annotaties kunnen tevens als uitgangspunt dienen voor praktijkjuristen die zich bezighouden met de uitoefening van financieel recht.

De jurisprudentiebundel is beschikbaar via de website van Boom Juridisch.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.