Universiteit Leiden

nl en

Boek

Internationaal boekproject Scarcity and the State

Onder de gezamenlijke titel ‘Scarcity and the State’ verschenen onlangs twee Engelstalige boeken over de verdeling van schaarse publieke rechten (Intersentia 2016). Paul Adriaanse (UL), Frank van Ommeren (VU), Willemien den Ouden (UL) en Johan Wolswinkel (Tilburg University) voerden de redactie. Aan dit boekproject hebben veel wetenschappers van verschillende universiteiten en uit verschillende EU lidstaten bijgedragen. De boeken zijn opgenomen in de Ius Commune Europaeum – European and comparative law – series.

Auteur
Paul Adriaanse, Frank van Ommeren, Willemien den Ouden, Johan Wolswinkel (eds)
Datum
07 oktober 2016

De verdeling van schaarse publieke rechten, zoals licenties, subsidies, vergunningen en verhandelbare emissierechten staat in Nederland al geruime tijd in de belangstelling . Steeds weer doen zich rond dit fenomeen nieuwe, complexe juridische vraagstukken voor. De afgelopen jaren verschenen op dit gebied boeiende dissertaties van onder meer Johan Wolswinkel (BJu 2013), Annemarie Drahmann (Kluwer 2015) en recent Jaap van Rijn van Alkemade (BJu 2016). In de economische en politicologische literatuur is al veel aandacht besteed aan verdelingsvraagstukken, maar een algemene juridische theorie ontbreekt vooralsnog. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat zoveel schaarse publieke rechten moeten worden gealloceerd en daarbij vaak enorme maatschappelijke en financieel belangen zijn betrokken.

Het boek Scarcity and the State I beschrijft vanuit zowel een Europeesrechtelijk, als vergelijkend nationaalrechtelijk perspectief bouwstenen voor een consistente en algemene juridische theorie over de verdeling van schaarse rechten door de overheid  en biedt daarmee handvatten voor wetgevingsjuristen, bestuursorganen, aanvragers van schaarse rechten en hun concurrenten en ten slotte aan advocaten en rechters. De bijdragen aan dit boek zijn verrijkt met informatie uit de nationale verslagen over de toewijzing van gokvergunningen, radiofrequenties en CO2-emissierechten in zeven EU-lidstaten: Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië en Spanje. Deze nationale verslagen zijn gepubliceerd in het e-book dat gratis beschikbaar is.

P.C. Adriaanse, F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel, Scarcity and the State I. The Allocation of Limited Rights by the Administration, Antwerp: Intersentia 2016 en P.C. Adriaanse, F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel, Scarcity and the State II. Member State Reports on Gambling Licences, Radio Frequencies and CO2 Emission Permits, Antwerp: Intersentia 2016.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.