Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Guidance documents of the European Commission in the Dutch legal order

Op 11 februari 2020 verdedigde Clara van Dam haar proefschrift 'Guidance documents of the European Commission in the Dutch legal order'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. W. den Ouden en prof.dr. J.E. van den Brink (UvA).

Auteur
Clara van Dam
Datum
11 februari 2020
Links
Leids Repositorium

Door middel van informele, niet-bindende guidance documenten beoogt de Europese Commissie de lidstaten bij te staan bij de implementatie van het Unierecht. Ondanks de groeiende rol voor guidance documenten, is weinig bekend over de rol die deze documenten spelen in de nationale rechtsordes. Dit proefschrift onderzoekt hoe de informele sturingsinstrumenten van de Europese Commissie een rol spelen in de Nederlandse implementatie- en rechtspraktijk en wat daarvan de consequenties zijn in het licht van rechtsbeginselen.

In de wirwar van guidance documenten die worden aangenomen op het niveau van de Europese Unie, onderscheidt het proefschrift vijf types guidance. In het licht van die typologie, en aan de hand van verschillende perspectieven op het bindende karakter van guidance documenten, wordt onderzocht welke rollen guidance documenten spelen in de Nederlandse bestuurs- en rechtspraktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.