Universiteit Leiden

nl en

Boek

EU Banking and Insurance Insolvency (tweede druk)

Zojuist verschenen: EU Banking and Insurance Insolvency (tweede druk) Auteurs en redactie: Gabriel Moss QC, Bob Wessels en Matthias Haentjens Uitgever: Oxford University Press

Auteur
Gabriel Moss QC, Bob Wessels & Matthias Haentjens (red.)
Datum
24 februari 2017

Zonder overdrijving kan worden betoogd dat er weinig andere rechtsgebieden zijn waarin de afgelopen vijf jaar zoveel en zo fundamenteel is gewijzigd als in het Europees bank- en verzekeringsinsolventierecht.

De vorige druk van dit boek verscheen in 2006. De auteurs konden toen nog niet vermoeden dat slechts een paar jaar daarna de financiële wereld op zijn grondvesten zou schudden en – met name – de EU zou worden getroffen door opeenvolgende financiële, bancaire en economische crises. Deze crises leidden bij de Europese wetgever tot de overtuiging dat het destijds bestaande, wettelijk kader ontoereikend was waar het de insolventie van kredietinstellingen betrof. Een fundamentele herziening van het wettelijk kader was het gevolg.

Een consequentie van de zojuist beschreven ontwikkeling was dat ook het boek EU Banking and Insurance Insolvency een fundamentele herziening behoefde. Het boek is daarom nu opgedeeld in vijf delen. In het eerste deel zijn de twee inleidende hoofdstukken aanzienlijk uitgebreid, zodat nu ook de BankenUnie en het materieel Europese, bancaire insolventierecht worden geïntroduceerd. Het tweede deel bevat herzien commentaar op de Winding-Up Richtlijn (2001/24/EC), en Deel III op de Insurance Insolvency Richtlijn (2001/17/EC), die nu deel uitmaakt van de Solvency II Richtlijn (2009/138/EC). Aan het boek is een nieuwe Deel IV toegevoegd, dat bestaat uit uitgebreid commentaar op de Herstel- en Afwikkelingsrichtlijn (2014/59/EU) en (waar relevant) verwijzingen naar de Europese Resolutiemechanisme Verordening (806/2014). In Deel V wordt in nationale hoofdstukken besproken hoe de Europese richtlijnen concreet zijn geïmplementeerd in de meest relevante rechtstelsels. Het boek rondt af met de integrale tekst van de Winding-Up Richtlijn, Titel IV van Solvency II, de BRRD en de SRMR.

Dit boek beoogt kennis en inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten van hedendaags Europees bank- en verzekeringsinsolventierecht. De focus ligt (zoals ook in de vorige editie) op grensoverschrijdende kwesties van bank- en verzekeringsinsolventie. Het boek behandelt het positief recht zoals dat gold op 1 augustus 2016, maar bespreekt ook enkele latere ontwikkelingen, zoals de Novo Banco zaak in hoger beroep en het recente “Reform Package” dat de Europese Commissie op 23 november 2016 publiceerde. Ook van belang is op te merken dat nu weliswaar duidelijk is geworden dat het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten, maar dat de Europese richtlijnen die in dit boek worden besproken, alsmede de nationale implementatie daarvan zeker de komende jaren nog zullen blijven gelden.

Dit boek is belang voor alle rechtsbeoefenaren die te maken krijgen met een (mogelijke) bank- of verzekeringsinsolventie; voor advocaten binnen de EU die adviseren of procederen over dit onderwerp; voor academici, studenten, en bedrijfsjuristen van banken en verzekeringsmaatschappijen. Voor een volledige inhoudsopgave, informatie over de auteurs en aanschafmogelijkheden: klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.