Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Eigen haard is goud waard?

Op 16 januari 2020 verdedigde Maaike Wensveen haar proefschrift 'Eigen haard is goud waard?'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. P. Nieuwbeerta en dr. J.M.H. Palmen.

Auteur
Maaike Wensveen
Datum
16 januari 2020
Links
Leids Repositorium

Een stabiele woonsituatie wordt vaak geacht een belangrijke voorwaarde te zijn voor een goede terugkeer in de samenleving na een verblijf in detentie. Maar hoe ziet de woonsituatie van (ex-)gedetineerden er uit? Zijn zij vaak dakloos? Verhuizen zij vaak? Welke oorzaken zijn er voor verschillen hierin tussen (ex-)gedetineerden? En spelen eventuele dakloosheid en verhuizingen een rol bij het later opnieuw plegen van criminaliteit? In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar de woon- en verhuispatronen van (ex-)gedetineerden en de rol die dit speelt bij recidive. In dit proefschrift is een antwoord gezocht op deze vragen. 

De vragen zijn beantwoord met gegevens van het Prison Project, waarbij 867 (ex-)gedetineerden voor en na detentie zijn geïnterviewd over hun woonsituaties. Ook zijn officiële, geregistreerde adresgegevens opgevraagd. Deze gegevens laten zien dat veel (ex-)gedetineerden op enig moment voor of na hun gevangenisstraf dakloos zijn. Dakloosheid komt bij hen veel vaker voor dan in de gehele Nederlandse bevolking. Ook verhuizen ex-gedetineerden vaker dan mensen die niet in detentie hebben gezeten. Verder blijkt dat dakloos zijn en vaak verhuizen de kans op recidive vergroot. De uitkomsten van deze studie laten zien dat hulpverlening en nazorg aan (ex-) gedetineerden op het gebied van wonen maatwerk moet zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.