Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Drie rechters en één norm

In dit promotieonderzoek is op basis van ruim tien jaar Nederlandse staatssteunrechtspraak, tegen de achtergrond van de Unierechtelijke eisen en het relevante Nederlandse (proces)recht, geanalyseerd hoe rechters de hen toegewezen rol daadwerkelijk vervullen.

Auteur
Alke Metselaar
Datum
27 oktober 2016
Links
Het Leids Repositorium

Expliciete aandacht gaat uit naar de eisen die zij stellen aan het belang van de partijen, hoe zij beoordelen of van staatssteun sprake is, de gevolgen die zij daadwerkelijk aan schendingen van de staatssteunregels verbinden en de onderlinge verhouding tussen de Nederlandse rechter en de Europese Commissie.

Wil je meer weten? Lees dan nu de uitgebreide aankondiging van deze promotie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.