Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Student engagement in research in medical education

Van artsen wordt verwacht dat ze recente inzichten uit onderzoek toepassen om de zorg voor patiënten te verbeteren. Dit is een van de redenen om onderzoek te integreren in het onderwijs aan studenten geneeskunde.

Auteur
Mayke Vereijken
Datum
22 mei 2018
Links
Fulltext in Leiden University Repository

Verbindingen tussen onderzoek en onderwijs zijn belangrijk om studenten voor te bereiden op functioneren in een steeds complexere samenleving. Toch is het voor studenten niet altijd duidelijk hoe zij zich bezighouden met onderzoek in het onderwijs dat zij krijgen. De studies in dit proefschrift onderzoeken allemaal verschillende aspecten van studentbetrokkenheid bij onderzoek in het medische domein. De studies hebben tot doel een dieper inzicht te verschaffen in manieren waarop studenten onderzoek in het onderwijs ervaren, en de manier waarop studenten worden begeleid wanneer ze onderzoeksprojecten binnen hun studie uitvoeren.

De context van een curriculumverandering in het Leids Universitair Medisch Centrum werd als bijzonder geschikt beschouwd voor het bestuderen van de betrokkenheid van studenten bij onderzoek. De percepties van studenten over onderzoek dat is geïntegreerd in het onderwijs en de opvattingen van studenten over de relevantie van onderzoek voor leeractiviteiten kunnen in de loop van het bachelorprogramma veranderen.

De eerste twee onderzoeken onderzoeken de invloed van onderzoekspraktijken in het curriculum op percepties en overtuigingen van studenten, longitudinaal en in vergelijking met een veranderd curriculum. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de percepties van studenten gerelateerd zijn aan de leerresultaten van studenten. Verder hebben we de relatie onderzocht tussen onderzoeksbegeleiding en dilemma's van supervisoren tijdens het begeleiden van scripties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.