Universiteit Leiden

nl en

Meer aandacht voor onderzoek in het medisch onderwijs

Van artsen wordt verwacht dat ze recente inzichten uit onderzoek toepassen om de zorg voor patiënten te verbeteren. Dit is een van de redenen om onderzoek te integreren in het onderwijs aan studenten geneeskunde. Mayke Vereijken (ICLON) concludeert in haar proefschrift dat studenten betrokkenheid bij onderzoek op verschillende manieren in hun onderwijs ervaren. Promotie op 22 mei 2018.

Uit eerdere studies in het hoger onderwijs weten we dat zowel de manier waarop docenten studenten in leeractiviteiten betrekken als de manier waarop studenten de leeromgeving waarnemen het leren beïnvloeden. Studentpercepties van onderzoek en opvattingen over leren en onderzoek zouden ook kunnen veranderen gedurende de opleiding.

Bevorderen van betrokkenheid bij onderzoek

Het studieprogramma kan verschillende aspecten van studentbetrokkenheid bij onderzoek in het medisch onderwijs bevorderen, namelijk

  • kritische reflectie op onderzoeksbevindingen;
  • kennisnemen van het onderzoek van docenten;
  • studentmotivatie voor onderzoek;
  • studentparticipatie in onderzoek;
  • onderzoeksgerelateerde leeruitkomsten zoals studentproducten en toetsscores op nationale voortgangstoetsen in het medisch-wetenschappelijke onderzoeksdomein.

Een goed curriculumontwerp dat samenhang ondersteunt tussen verschillende onderzoekspraktijken kan de betrokkenheid van studenten vergroten. Bijvoorbeeld door leeractiviteiten waarin studenten hun ervaringen met onderzoek in onderwijs en hun opvattingen over de relevantie van onderzoek integreren tijdens hun studie.

Stimulerend voor eigen leerproces

Studenten lijken onderzoek in het onderwijs met name stimulerend te vinden voor hun eigen leerproces, en minder voor de medische beroepspraktijk. Daarom moeten relaties tussen onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg voortdurend duidelijk worden gemaakt, zowel in het onderwijs aan studenten als in medische vervolgopleidingen.

Voorafgaand aan de verdediging van het proefschrift van Mayke Vereijken vindt er een seminar plaats over research-based education en studentbetrokkenheid.

Meer informatie en opgave

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.