Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Hoe kunnen onderwijsvernieuwingen praktisch worden gemaakt voor docenten?

Voorstellen voor onderwijsvernieuwing hebben doorgaans weinig impact op de onderwijspraktijk. Zijn docenten dan zo recalcitrant of is er toch wat anders aan de hand?

Contact
Fred Janssen

In ons onderzoek laten we zien dat veel voorstellen voor onderwijsvernieuwing lijken op de onmogelijke theepot van de Franse kunstenaar Jacques Carelman. Ze zijn weliswaar geoptimaliseerd voor hun primaire doel (i.c. leren van studenten) maar worden door de gebruiker (i.c. de docent) als zeer onpraktisch ervaren. 

Ons onderzoeksprogramma is daarom gericht op theorievorming over praktisch redeneren en handelen van docenten. Op basis van deze theorievorming ontwikkelen we methoden waarmee onderwijsvernieuwingen praktisch kunnen worden gemaakt voor docenten zonder dat daarbij de essentie van de vernieuwing verloren gaat.

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.