Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Transnational networks and domestic agencies

Doordat markten in toenemende mate zijn geïnternationaliseerd, zijn (sub-)nationale toezichthouders ook steeds vaker internationaal actief. Binnen vormen van internationale netwerksamenwerking wisselen deze toezichthouders onderling informatie uit en onderhandelen ze over internationale standaarden en richtlijnen om het toezicht op geïnternationaliseerde markten vorm te geven. De implicaties van deze toegenomen internationalisering voor het functioneren van nationale toezichthouders worden echter nog niet goed begrepen.

Auteur
Machiel van der Heijden
Datum
30 september 2020
Links
Leids Repositorium

Middels (sociale) netwerkanalyse brengt dit proefschrift deze implicaties beter in beeld en laat het onderzoek onder andere zien hoe toezichthouders hun internationale netwerkpartners gebruiken om informatie in te winnen over de potentiële gevolgen van internationale stadaarden of de betrouwbaarheid van mogelijke samenwerkingspartners. Op die manier is het internationale netwerk dus sterk sturend voor het gedrag en de besluitvorming van nationale toezichthouders, wat onderstreept hoe belangrijk het is om de structuren van deze netwerken concreet in kaart te brengen.

Daarnaast laat dit onderzoek, op basis van kwalitatief onderzoek en inzichten uit de organisatietheorie, zien dat nationale toezichthouders hun interne organisatiestructuren en -processen hebben aangepast om beter om te gaan met de complexe omgeving die internationale samenwerking ze voorschotelt, maar dat deze aanpassingen mogelijk wel vragen oproepen ten aanzien van de verantwoording in een nationale context. Het zoeken van een balans hierin is een belangrijke uitdaging voor zowel onderzoek en praktijk, zeker gezien de grensoverschrijdende problemen en noodzaak tot internationale samenwerking die we in steeds meer beleidsvelden terugzien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.