Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

In dit artikel worden adviezen uit het rapport van de commissie-Borstlap en enkele ideeën voor concrete beleidsmaatregelen geanalyseerd door Diris, van Doorn en van Vliet.

Auteur
Ron Diris, Lars van Doorn & Olaf van Vliet
Datum
23 augustus 2021
Links
Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Abstract

In dit artikel houden we een aantal adviezen uit het rapport van de commissie-Borstlap en enkele ideeën voor concrete beleidsmaatregelen tegen het licht. Dit betreft een analyse op basis van theoretische inzichten en empirische studies uit de economische literatuur. Daarbij zullen we ons concentreren op de voorstellen rondom scholing en actief arbeidsmarktbeleid, ons beperken tot activering vanuit een situatie van werkloosheid en niet ingaan op de situatie van arbeidsongeschiktheid. Eerst bespreken we de belangrijkste aanleiding voor de toegenomen aandacht voor scholing en actief arbeidsmarktbeleid. Dit betreft vooral de effecten van technologische vooruitgang op de arbeidsmarkt, waardoor sommige banen en beroepen verdwijnen en er op andere plekken in de economie juist nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Deze ontwikkeling vraagt van mensen om kennis en vaardigheden op peil te houden, zowel voor het omgaan met veranderingen binnen de huidige baan, als voor het overstappen naar nieuwe banen wanneer werk verdwijnt. Tegen deze achtergrond bespreken we de adviezen op het terrein van scholing. Volgens de commissie-Borstlap is het van belang dat mensen worden gefaciliteerd om zich gedurende hun loopbaan te kunnen bij- en omscholen. Daarnaast vindt de commissie-Borstlap dat dit geen vrijblijvende aangelegenheid moet zijn en dat sommige elementen een verplicht karakter zouden moeten hebben. Dit punt wordt uitgediept in de paragraaf over activering.

Lees het artikel hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.