Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Patiëntbetrokkenheid tijdens crisisbesluitvorming

In dit artikel wordt er gekeken naar hoe patiëntbetrokkenheid tijdens de coronacrisis werd vormgegeven in een academisch ziekenhuis en binnen een regionaal zorgnetwerk.

Auteur
Eduard Schmidt, Suzan van der Pas, Jelmer Schalk, Sietse Wieringa, Britt Kraaijeveld, Sandra Groeneveld & Jet Bussemaker
Datum
17 januari 2022
Links
Patiëntbetrokkenheid tijdens crisisbesluitvorming

Patiëntbetrokkenheid is een belangrijk thema in de zorg. Cliëntenraden vervullen hierin een belangrijke rol. Tegelijkertijd is er nog weinig bekend over hun rol bij de besluitvorming tijdens crises, en wat we van deze ervaringen kunnen leren. De coronacrisis liet echter zien dat wanneer besluitvorming plaatsvindt in interorganisationele netwerken, en sterk top-down en gecentraliseerd is, er weinig ruimte overblijft voor patiëntbetrokkenheid. De onderzoekers stellen dat zowel bestuurders als cliëntenraden meer werk moeten maken van patiëntbetrokkenheid in interorganisationele netwerken en tijdens crisissituaties.

Lees het hele artikel hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.