Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Griekse en Latijnse taal en cultuur (MA)

Over de opleiding

Met de universitaire lerarenopleiding behaal je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid om docent te worden in het voortgezet onderwijs.

Vanuit je vooropleiding beschik je al over gedegen kennis van het schoolvak waarin je les gaat geven. Tijdens de lerarenopleiding ontwikkel je onderwijskundige, pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden die je meteen in de praktijk brengt. Na de opleiding beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid en voldoe je aan de wettelijke bekwaamheidseisen om te kunnen starten als leraar in het voorgezet onderwijs.

De lerarenopleiding is een master van 60 EC en te volgen in een jaar in voltijd of in twee jaar in deeltijd. De opleiding omvat de volgende verplichte studieonderdelen (1 EC staat voor 28 uur studie):

Deel 1: Basismodule Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen 1
(waarin startdagen en keuzeruimte)
7
Praktijk 1 15
Vakdidactiek 1  4
Pedagogiek 4
Deel 2: Verdiepende module Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen 2  3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping  5
Keuzeruimte  2

Je kan de beschrijving van de studieonderdelen lezen in de Studiegids.

De kenmerken van de lerarenopleiding bij het ICLON zijn:

 • Je gaat direct aan de slag met een stage (of baan) op een school en brengt op die manier vakinhoudelijke en (vak)didactische kennis meteen in de praktijk. Bovendien vormen de nieuwe praktijkervaringen weer input voor bijeenkomsten op het ICLON.
 • Je krijgt persoonlijke begeleiding door een supervisor op het ICLON en een begeleider op school.
 • De docenten begeleiden je bij het leren van je praktijkervaringen en het verdiepen en verbreden van je onderwijsrepertoire. Dat doen ze door aan te sluiten bij wat je al doet, kunt en wilt. Van daaruit formuleer je voornemens/vragen en maak je plannen die je uitvoert in je lessen op school. Je evalueert de ervaringen en leert daarvan, waarna de cyclus opnieuw begint.
 • De verschillende fasen in deze leercyclus worden verbreed en verdiept met pedagogisch-didactische perspectieven en de betreffende vakperspectieven.
 • Daarnaast is er specifieke aandacht voor de doelgroep in het voortgezet onderwijs bij het vak Pedagogiek: expliciete en uitgebreide aandacht voor adolescentiepsychologie, gesprekstechnieken en systematisch handelingsgericht werken op basis van theoretische en praktische bronnen.
 • Je wordt in staat gesteld om een persoonlijke leerroute te doorlopen waarin er sprake is van een balans tussen routinevorming en vernieuwing.
 • Deze leerroute vindt deels op het instituut plaats en deels op school. Daarbij proberen we zowel binnen het instituut als op school een veilige en inclusieve leergemeenschap te ontwikkelen waarin studenten niet alleen leren van opleiders en vakcoaches, maar ook van elkaar en van collega’s op school.

Voor de voltijdopleiding zijn er twee startmomenten: midden augustus en eind januari. Met de deeltijdopleiding kan alleen midden augustus gestart worden.
De opleiding start met activiteiten om je voor te bereiden op de opleiding en de stage/baan op school. De startdagen bestaan uit een introductie op de opleiding, een training regie, een training lesontwerpen en een training gespreksvaardigheden, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Deze activiteiten kunnen in juni of midden augustus gevolgd worden en moeten voldaan zijn voor het begin van het academisch jaar in september.

De data van de startdagen lees je bij Aanmelding en toelating

De lerarenopleiding is in voltijd een studie van een jaar. In het eerste semester (30 EC) ligt de focus zowel qua vakken als in de praktijk op de onderbouw. In het tweede semester (ook 30 EC) ligt de focus op de bovenbouw.

Hoe ziet je week eruit?

 • Op maandag volg je tussen 9.00 en 17.00 uur onderwijs bij het ICLON Universiteit Leiden.
 • Op dinsdag tot en met vrijdag ben je gemiddeld 3 dagen per week op je (stage)school aanwezig voor het praktijkdeel van de opleiding. Voor dit rooster ben je ook afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.  
 • Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera.

In totaal ben je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig.

De lerarenopleiding in deeltijd is een studie van 2 jaar. In het eerste jaar (30 EC) ligt de focus zowel qua vakken als in de praktijk op de onderbouw en in het tweede jaar (ook 30 EC) op de bovenbouw.

Hoe ziet je week eruit?

 • Op maandag volg je tussen 9.00 en 17.00 uur onderwijs bij het ICLON Universiteit Leiden, dit zal niet de hele dag in beslag nemen.
 • Op dinsdag tot en met vrijdag ben je gemiddeld 2 tot 3 dagdelen (1 tot 2 dagen) per week op je (stage)school aanwezig voor het praktijkdeel van de opleiding. Voor dit rooster ben je ook afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.
 • Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera.

In totaal ben je ongeveer 20 uur per week met de studie bezig. Het onderwijs en de stage vinden overdag plaats.

Na de voorbereidende startdagen begin je met het praktijkdeel op een school. Eerst ga je gericht lessen observeren, leerlingen begeleiden bij het maken van opdrachten en je eerste (deel)lessen geven. Al snel werk je toe naar zelfstandig lesgeven en draai je echt mee op school. Daarnaast voer je voor de opleiding opdrachten uit in de klas en op school.

Ervaringen die je opdoet in de praktijk vormen input voor de bijeenkomsten op het ICLON. Andersom kun je aangereikte (vak)didactische en pedagogische kennis en vaardigheden meteen toepassen op school. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding en een schoolbegeleider.

Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland. Je kunt het praktijkdeel invullen met een stage of een baan.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de procedure en voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Heb je al een baan als docent op een school voor voortgezet onderwijs? Dan kun je deze inzetten voor het praktijkdeel van de opleiding. Lees hier de informatie en voorwaarden. Let op: de lerarenopleiding wordt als erg intensief ervaren. Een baan met meer dan 10 tot 12 lesuren per week raden wij daarom af.

Voor meer informatie over het praktijkdeel van de lerarenopleiding zie www.iclon.nl/praktijk.

Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid? Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen.

30 EC-traject voor docenten met een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid


Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor hetzelfde schoolvak (behaald via Educatieve minor/module of hbo).

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd en deeltijd
 • Omvang: 30 EC
 • Start: eind januari (voltijd) en eind augustus (voltijd én deeltijd)
 • Duur: 0,5 jaar (voltijd) of 1 jaar (deeltijd)
 • Voertaal: Nederlands
 • Curriculum: 30 EC-traject
Curriculum Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen 2 3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 5
Keuzeruimte 2

35 EC-traject voor docenten met een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak (behaald via Educatieve minor/module of hbo).

De nominale studieduur van dit traject is 1 jaar.

16 EC-traject voor docenten met een eerstegraads bevoegdheid

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak.

De nominale studieduur van dit traject is 0,5 jaar. 

Direct naar

>> Overzicht
>> Aanmelding en toelating
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.