Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Griekse en Latijnse taal en cultuur (MA)

Over de opleiding

Met de universitaire lerarenopleiding behaal je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid om docent te worden in het voortgezet onderwijs.   

Opzet van de opleiding

Vanuit je vooropleiding beschik je al over gedegen kennis van het schoolvak waarin je les gaat geven. Tijdens de lerarenopleiding ontwikkel je onderwijskundige, pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden. Je leert op een onderzoekende manier naar je eigen onderwijspraktijk te kijken. De professionele ontwikkeling van jou als docent staat in deze opleiding centraal.

Binnen de ICLON-lerarenopleiding zijn zes docentrollen gedefinieerd: de rol van vakdidacticus, regisseur, pedagoog, lid van een schoolorganisatie, vakdidactisch onderzoeker en professional. Voor je rol als regisseur bijvoorbeeld leer je orde te houden in de klas en een veilig en taakgericht leerklimaat te creëren. Op vakdidactich gebied leer je hoe je leerlingen kunt ondersteunen om zich de basiskennis en principes van jouw schoolvak eigen te maken. De training gespreksvaardigheden is heel bruikbaar voor de rol als pedagoog.

De zes rollen zijn een rode draad binnen de opleiding en samen vormen ze de basis om als startbekwaam docent aan de slag te gaan. Kijk voor een uitgebreide beschrijving in de eindtermen van de opleiding.

Curriculumherziening
De lerarenopleiding wordt inhoudelijk herzien. Zo komt er meer ruimte voor het verdiepen van praktijkervaringen vanuit pedagogische én didactische perspectief in samenhang. Inhoudelijk zal er meer aandacht zijn voor innovatieve onderwerpen als digitalisering en diversiteit & inclusie. Daarnaast wordt gestreefd naar meer maatwerk- en keuzemogelijkheden.

De opzet van de opleiding (zoals maandag onderwijsdag) en eindtermen van de lerarenopleiding als geheel blijven hetzelfde. We werken nog aan de beschrijvingen van de losse studieonderdelen, deze zijn vanaf 1 juni 2023 te lezen in de Studiegids. Voor vragen neem je contact op met de studie-adviseur van de Lerarenopleiding, Toke Egberts.

Programmaoverzicht
De lerarenopleiding is een master van 60 EC en in een jaar in voltijd te volgen of in twee jaar in deeltijd.

De opleiding omvat de volgende verplichte studieonderdelen (1 EC staat voor 28 uur studie):

Studieonderdeel Studielast in EC
Leren en Instructie 3
Pedagogiek 5
Vakdidactiek 1  5
Praktijk 1 (inclusief supervisie) 17
Innovaties in onderwijs 3
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 7
Praktijk 2 (inclusief supervisie) 15

Kijk voor een uitgebreide vakbeschrijving in de Studiegids.

Opleidingsvarianten

 • Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid? Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding, zie Trajecten voor bevoegde docenten.
 • Kijk jij uit naar een loopbaan in tweetalig of internationaal onderwijs? Dan is het World Teachers Programme wellicht wat voor jou! Zie World Teachers Programme.

De voltijdopleiding start midden augustus en eind januari en de deeltijdopleiding uitsluitend midden augustus.  De opleiding begint met een digitale startcourse en verplichte startdag. De digitale startcourse doorloop je vóór aanvang van de startdag. Dit kun je zelfstandig en in je eigen tempo doen. De startdag zelf bestaat uit bijeenkomsten onder begeleiding van een docent. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Informatie over de digitale startcourse en startdag ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON.

De datum van de startdag staat bij aanmelding en toelating

De lerarenopleiding is in voltijd een studie van een jaar. In het eerste semester (30 EC) ligt de focus zowel qua vakken als in de praktijk op de onderbouw. In het tweede semester (ook 30 EC) ligt de focus op de bovenbouw.

Hoe ziet je week eruit?

 • Op maandag volg je tussen 9.00 en 17.00 uur onderwijs bij het ICLON Universiteit Leiden.
 • Op dinsdag tot en met vrijdag ben je gemiddeld 3 dagen per week op je (stage)school aanwezig voor het praktijkdeel van de opleiding. Voor dit rooster ben je ook afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.  
 • Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera.

In totaal ben je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig.

De lerarenopleiding in deeltijd is een studie van 2 jaar. In het eerste jaar (30 EC) ligt de focus zowel qua vakken als in de praktijk op de onderbouw en in het tweede jaar (ook 30 EC) op de bovenbouw.

Hoe ziet je week eruit?

 • Op maandag volg je tussen 9.00 en 17.00 uur onderwijs bij het ICLON Universiteit Leiden, dit zal niet de hele dag in beslag nemen.
 • Op dinsdag tot en met vrijdag ben je gemiddeld 2 tot 3 dagdelen (1 tot 2 dagen) per week op je (stage)school aanwezig voor het praktijkdeel van de opleiding. Voor dit rooster ben je ook afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.
 • Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera.

In totaal ben je ongeveer 20 uur per week met de studie bezig. Het onderwijs en de stage vinden overdag plaats.

Direct na de voorbereidende startdag begin je met het praktijkdeel op een school. Eerst ga je gericht lessen observeren, leerlingen begeleiden bij het maken van opdrachten en je eerste (deel)lessen geven. Al snel werk je toe naar zelfstandig lesgeven en draai je echt mee op school. Daarnaast voer je voor de opleiding opdrachten uit in de klas en op school.

Ervaringen die je opdoet in de praktijk vormen input voor de bijeenkomsten op het ICLON. Andersom  kun je aangereikte (vak)didactische en pedagogische kennis en vaardigheden meteen toepassen op school. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding en een schoolbegeleider.

Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland. Je kunt het praktijkdeel invullen met een stage of een baan.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de procedure en voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Heb je al een baan als docent op een school voor voortgezet onderwijs? Dan kun je deze inzetten voor het praktijkdeel van de opleiding. Lees hier de informatie en voorwaarden. Let op: de lerarenopleiding wordt als erg intensief ervaren. Een baan met meer dan 10 tot 12 lesuren per week raden wij daarom af.

Voor meer informatie over het praktijkdeel van de lerarenopleiding zie www.iclon.nl/praktijk.

 • Je werkt samen met studenten van andere vakgebieden voor een bredere kijk op het docentschap.
 • Er is aandacht voor verschillende aspecten van het leraarschap: de rollen van de docent als vakdidacticus, regisseur, pedagoog, lid van schoolorganisatie, vakdidactisch onderzoeker en als professional staan centraal in het onderwijs van de ICLON-lerarenopleidingen.
 • Specifieke aandacht voor de doelgroep in het voortgezet onderwijs bij het vak Pedagogiek: expliciete en uitgebreide aandacht voor adolescentiepsychologie, gesprekstechnieken en systematisch handelingsgericht werken op basis van theoretische en praktische bronnen.
 • Persoonlijke begeleiding door een supervisor op het ICLON en een begeleider op school.
 • Je begint direct met een stage (of baan) op een school en brengt op die manier vakinhoudelijke en (vak)didactische kennis meteen in de praktijk. Bovendien vormen de nieuwe praktijkervaringen weer input voor bijeenkomsten op het ICLON.

Direct naar

>> Overzicht
>> Opleidingsvarianten
>> Aanmelding en toelating
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.