Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Algemene economie (MA)

Collegegeld

Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerdeinstellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld van €2.083; collegejaar 2019-2020 (zowel voltijd als deeltijd). Dit geldt ook voor studenten die de opleiding volgen om een tweede eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen.

Voor studenten van buiten Nederland met de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland (indien toelaatbaar) geldt geen hoger tarief.

Studiekosten

Kosten van boeken en andere leermiddelen bedragen tussen de €200 en €300. Vanuit het ICLON wordt geen stagevergoeding aangeboden. Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven krijgen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente.

World Teachers Programme

Een buitenlandstage maakt onderdeel uit van het World Teachers Programme; de reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Dit zijn dus uitgaven naast de hierboven beschreven studiekosten.

Financiële ondersteuning

Voor de lerarenopleiding kun je een jaar extra studiefinanciering aanvragen als je aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. Voor deeltijdstudenten is er een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over tegemoetkoming voor leraren staat vermeld op de website van DUO

Een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden voor studenten die van plan zijn om leraar in het voortgezet onderwijs te worden is te vinden op de website Word leraar in het VO

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.