Universiteit Leiden

nl en

De (on)rechtvaardige samenleving

De interdisciplinaire minor De (on)rechtvaardige samenleving geeft een verdiepende en toegepaste kijk op sociale rechtvaardigheid in Nederland. Dat doen we door het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten en door samen met jou als student actief aan de slag te gaan met concrete maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede en racisme. Reflectie op je eigen positie in de samenleving neemt daarbij een centrale rol in.

Is deze minor voor jou?

Deze Nederlandstalige minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke en praktische kant van sociale rechtvaardigheid in de Nederlandse context. Verschillende vakken zijn specifiek gericht op het leren in en van de praktijk (denk aan gastcolleges van maatschappelijke stakeholders en zelf onderzoek doen naar en bijdragen aan een maatschappelijke organisatie).

Studenten uit alle disciplines zijn welkom. Deze minor is in het bijzonder interessant voor studenten die geïnteressseerd zijn in maatschappelijke vraastukken.  

Sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid verwijst naar het idee dat ieder mens recht heeft op en toegang heeft tot basisbehoeften zoals individuele vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Hoewel het begrip sociale rechtvaardigheid van oudsher wordt geassocieerd met het socialisme, is het niet meer weg te denken uit het gedachtegoed van onze samenleving en internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN).

Sociale rechtvaardigheid is al jaren onderwerp van menig politiek en maatschappelijk debat, meer recent vaak in grimmige zin waarin steeds minder ruimte is voor nuance en dialoog. Ook in universiteiten loopt het debat over sociale rechtvaardigheid in de academische context soms hoog op. Vaak is daarbij maar weinig ruimte voor echte verdieping. Daar brengen we in deze minor verandering in. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.