Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr. Marijke van der Wal koninklijk onderscheiden

Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Marijke van der Wal is op 19 december benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze is het gezicht van de historische sociolinguïstiek van het Nederlands en vervulde een actieve rol bij verschillende maatschappelijk organisaties.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof.dr. Marijke van der Wal werkt sinds 1975 bij de Universiteit Leiden en gaat nu met pensioen. Na haar afscheidsoratie op 19 december kreeg zij een koninklijke onderscheiding uitgereikt door loco-burgemeester Robert Strijk en werd ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Internationale erkenning

Van der Wal is internationaal erkend als een vooraanstaand en toonaangevend wetenschapper op het gebied van de historische taalkunde van het Nederlands. Zij vervulde een voortrekkersrol op het gebied van de geschiedenis van de taalwetenschap.

Historische sociolinguïstiek

Vanuit Nederland heeft Van der Wal de traditionele oriëntatie van de historische taalkunde van het Nederlands ingrijpend en definitief gewijzigd. Dat deed ze door internationaal een belangrijke bijdrage te leveren aan een nieuwe discipline, de historische sociolinguïstiek. Zij wordt door collega-wetenschappers ook wel als ‘hét gezicht van de historische sociolinguïstiek van het Nederlands’ gezien.

Brieven als buit

In 2006 zag Van der Wal direct het grote belang van de herontdekte collectie Prize Papers. Die bestaat uit brieven afkomstig van Nederlandse schepen, door Britse kapers in 17e- en 18e-eeuwse oorlogen in beslag genomen en bewaard in The National Archives in Kew, Londen. In het NWO-project ‘Brieven als buit’, maakte  Van der Wal de brievencollectie toegankelijk voor zowel onderzoekers als het brede publiek. Zij kunnen door dit onderzoek kennismaken met een volstrekt unieke bron op basis waarvan veel nieuwe kennis is toegevoegd over de Nederlandse samenleving in de 17e en 18e eeuw.

Maatschappelijke verdiensten

Van der Wal heeft ook maatschappelijke organisaties laten ‘profiteren’ van haar kennis en kunde op organisatorisch en leidinggevend vlak. Zij zette zich in voor diverse maatschappelijke instanties, onder andere bij de Soroptimist International Club Leiden, waar ze veel werk verzette in lokale, landelijke en internationale projecten. Verder vervulde zij als bestuurder jarenlang een belangrijke rol in het fusie- en reorganisatieproces van de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden en Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord.

(19 december 2014 / MD)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.