Universiteit Leiden

nl en

Gert Oostindie krijgt NWO beurs voor Caribisch onderzoek

Het Nederlands-Caribisch onderzoek krijg een impuls. Gert Oostindie, verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en het KITLV, ontvangt een NWO beurs van €750,000 voor zijn onderzoeksproject 'Confronting Caribbean challenges: hybrid identities and governance in small-scale island jurisdictions'.

Nederlandse 'rekolonisatie'

Onderling verschillen de Caribisch-Nederlandse eilanden sterk qua schaal, geschiedenis en cultuur. Zij delen een ambivalente verhouding tot de voormalige kolonisator. Onafhankelijkheid wordt afgewezen, maar er leeft onvrede over wat wordt betiteld als de Nederlandse 'rekolonisatie'. Het onderzoek van Oostindie construeert een scherper beeld van de hedendaagse politiek en eilanden identiteiten. Welke invloed hebben bestuurlijke hervormingen en migraties op de mede in het verleden gewortelde identiteiten en op het politieke bedrijf op de eilanden?

Voor het onderzoek neemt Oostindie twee post-doctorale onderzoekers aan en een PhD student. De postdocs, Jessica Roitman, eveneens verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en het KITLV, en Wouter Veenendaal, werkzaam bij het Instituut voor Politieke Wetenschap, onderzoeken de vrijwel onbeschreven sociale geschiedenis van de Bovenwinden, met het oog op migratieprocessen en de nieuwe staatkundige status. Daarnaast onderzoeken ze de bestuurlijke processen en spanningen op de BES-eilanden, alsmede de consequenties van de Nederlandse interventies in deze kleinschalige samenlevingen voor de kwaliteit van bestuur en beeldvorming over Nederland(-ers). De PhD student zal tot slot de dagelijkse praktijk van het bestuur in de BES-eilanden en de reacties daarop onderzoeken, vooral wat betreft cultureel erfgoed en natuurbescherming.

NWO impuls

Het onderzoeksproject van Oostindie valt binnen het NWO programma 'Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering'. Dit programma is opgezet op verzoek van en in samenwerking met het Ministerie van OCW. Het onderzoek gaat onder meer over invasieve soorten, koraal, schildpadden en de eilandidentiteit. Het programma zoekt nadrukkelijk de verbinding tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. In totaal gaan er negentien onderzoekers aan de slag in negen nieuwe onderzoeksprojecten over met name biodiversiteit, geologie en maatschappij.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.