Universiteit Leiden

nl en

Dr. Manon van de Heijden benoemd tot hoogleraar Comparative Urban History

Historica Manon van der Heijden is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Comparative Urban History bij de Universiteit Leiden. De leerstoel is ingesteld bij het Instituut Geschiedenis dat een meer uitgesproken profiel wenst op het gebied van stadsgeschiedenis. Van der Heijden was al werkzaam bij het instituut.

Stedelijke criminaliteit en sociale controle

Manon van der Heijden wil het onderzoek naar stedelijke criminaliteit verbinden met de sociaaleconomische geschiedenis.
Manon van der Heijden wil het onderzoek naar stedelijke criminaliteit verbinden met de sociaaleconomische geschiedenis.

Van der Heijden gaat zich bezighouden met het onderzoek naar stadgeschiedenis in vergelijkend perspectief. De leerstoel sluit aan bij de kernthema’s van de sociaaleconomische geschiedenis aan de Universiteit Leiden: migratie, gender, economische ontwikkeling en urbanisatie, zowel binnen als buiten Europa. Haar onderzoek zal zich de komende jaren vooral richten op het terrein van de stedelijke criminaliteit en sociale controle vanaf de vroegmoderne periode tot in de moderne tijd.

Nederland is uitstekende casus voor vergelijking

Van der Heijden merkt op dat Nederland geen stevige onderzoekstraditie heeft op het terrein van criminaliteit en sociale controle. 'Ik hoop dat deze leerstoel een belangrijke stimulans zal zijn voor het onderzoek naar deze onderwerpen. Ook wil ik het het onderzoek naar stedelijke criminaliteit verbinden met de sociaaleconomische geschiedenis in Europees en mondiaal vergelijkend perspectief. Vanwege het vroege en typische urbanisatiepatroon is Nederland een uitstekende casus om ontwikkelingen binnen en buiten Europa met elkaar te vergelijken.'

Meer onderzoek naar lokale geschiedenis

Wat betreft het onderwijs hoopt Van der Heijden dat de leerstoel de interactie tussen lokale geschiedenis en het wetenschappelijke onderzoek zal bevorderen. Ze wil het onderzoek naar lokale stadsgeschiedenis in vergelijkend perspectief stimuleren en zal deze thema's ook aan bod laten komen in bachelor- en mastercolleges. Ook wil Van der Heijden de samenwerking bevorderen tussen de Universiteit van Leiden en stedelijke instellingen zoals het Regionaal Archief Leiden, het Leids Jaarboekje en de onlangs opgerichte Stichting Historisch Leiden.

Crime and gender

Van der Heijden studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde daar in 1998 op het stedelijke huwelijksrecht. Na haar promotie deed zij onderzoek naar vroegmoderne stadsfinanciën aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tussen 2005 en 2010 leidde zij het NWO VIDI-project Civil Services and Urban Communities, 1500-1800  en in 2012 startte zij met het VICI-project. Ze is sinds 2006 werkzaam aan de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.