Universiteit Leiden

nl en

Welke taal spraken de Trojanen?

De Trojaanse oorlog speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie. Maar Troje is meer en kent vele gezichten. Van 7 december 2012 tot en met 5 mei 2013 loopt de tentoonstelling 'Troje. Stad, Homerus, Turkije'. De Leidse taalkundige Alwin Kloekhorst schreef voor de tentoonstellingscatalogus een artikel over de taal van Troje.

Voorloper van het Etruskisch

Er is weinig bekend over de taal die in Troje werd gesproken. Sommige wetenschappers vermoeden het Luwisch, anderen het Lydisch. Kloekhorst kwam tot de slotsom dat de oorspronkelijk taal van Troje mogelijk een voorloper van het Etruskisch was. Tot nog toe zijn er geen archeologische vondsten die enig bewijs kunnen leveren. De historische bronnen over Troje geven geen uitsluitsel. Wel zijn er indirecte aanwijzingen te vinden. De informatie die over Troje beschikbaar is komt uit het koninklijk archief van het Hettitische Rijk, waar Troje deel van uitmaakte. Kloekhorst deed onderzoek en bespreekt in zijn artikel welke taal er volgens hem en andere wetenschappers in Troje gesproken zou kunnen zijn en waarom ze dat denken. Zonder tekstuele bronnen blijft het echter onzeker welke taal de Trojanen spraken. Het artikel is verschenen onder de titel ‘De taal van Troje’.

Tentoonstelling

Troje werd voor het eerst beschreven in de mythische vertellingen van de Griekse dichter Homerus. Zijn heldenepossen Ilias en Odyssee verhalen over de Trojaanse oorlog. De Grieken nemen Troje in dankzij een list met het het beroemde Paard van Troje. Over de locatie van de stad is lang gespeculeerd. Rond 1870 ontdekte de archeoloog Heinrich Schliemann in het noordwesten van Turkije de resten van een stad waarvan hij dacht dat het Troje was. In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan en zijn stukjes van het verleden blootgelegd. Thema van de tentoonstelling ‘Troje. Stad, Homerus en Turkije’ in het Allard Pierson Museum in Amsterdam is de mythevorming rond de stad. De expositie vormt de afsluiting van de festiviteiten die in 2012 hebben plaatsgevonden rondom 400 jaar officiële diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije.

( 12 december 2012 / MD)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.