Universiteit Leiden

nl en

Launch Conference Asian Modernities and Traditions

Op 9 september vindt met een symposium de feestelijke presentatie plaats van het Leidse universitaire onderzoeksgebied Asian Modernities and Traditions (AMT). Keynote-spreker is prof. Prasenjit Duara, directeur van het Asia Research Institute van de Singapore National University. De titel van zijn voordracht is Sustainability and the Crisis of Transcendence: The View from Asia.

Veelzijdig onderzoek

In het onderzoeksgebied AMT werken de Leidse onderzoekers samen die zich op enigerlei wijze op Azië richten. De bedoeling is te laten zien dat de Universiteit Leiden veel en veelzijdig onderzoek doet naar allerlei aspecten van Azië. De Leidse Azië-onderzoekers willen deze expertise naar buiten brengen en delen met de overheid, het bedrijfsleven, NGO en de media. Al deze relaties helpen een netwerk van partnerschappen opbouwen, zodat Azië ook in de 21 ste eeuw een van de Leidse sleutelgebieden van onderzoek blijft.
AMT recht zich op de gebieden in Oost-, Centraal-, Zuid- en Zuidoost Azië. Regio’s die belangrijke en spannende ontwikkelingen doormaken. De gekozen geografische afgebakend wil niet zeggen dat AMT Azië beschouwt als keurig afgegrensd. Het gaat juist om een regio die in toenemende mate transnationaal het gezicht van Azië bepaalt, mede door de verspreiding van kapitaal, cultuur, goederen, meningen en standpunten, en mensen.

Professor Prasenjit Duara

Professor Prasenjit
Professor Prasenjit

Professor Duara promoveerde in 1983 aan Harvard University (VS) in geschiedenis en Oost-Aziatische talen. Van 1981 tot 1990 doceerde hij aan Princeton University, George Mason University en Stanford University. Vervolgens ging hij naar de University of Chicago, waar hij tot 2008 zou blijven. Hij was er onder meer voorzitter van het China Studies Committee, en later van het departement Geschiedenis (2004-2007).
Duara heeft internationaal een uitstekende reputatie als historicus op het gebied van Azië in het algemeen, en China in het bijzonder. Zijn onderzoek omvat sociale en culturele geschiedenis, de ontwikkelingsproblematiek, nationalisme en imperialisme, godsdienst, historische denkbeelden en sociale theorie. Hij is ook lid van de redacties van een aantal internationale tijdschriften en lid van de advies- en visitatieraden van enkele kennisinstellingen. Duara schreef vier boeken en redigeerde er één.

Locatie
Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Lorentz-zaal
Steenschuur
Leiden

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.