Universiteit Leiden

nl en

Hoe we Rusland kunnen begrijpen

Wat is het effect van de recente Russische geschiedenis op de manier waarop we de wetenschappelijke bestudering van Rusland aanpakken? Dat is een van de kernvragen in de oratie die prof.dr. André Gerrits op vrijdag 25 februari uitspreekt.

Echtelieden

André Gerrits
André Gerrits

Rusland mag dan niet meer de supermacht uit de Koude Oorlog zijn, toch zijn er nog steeds veel redenen waarom dit enorme land onze voortdurende aandacht verdient. De immense oppervlakte is er daar één van. Gerrits: ‘De gigantische omvang van de Russische Federatie, het grondgebied, de bevolking en de bodemschatten maken het land belangrijk. Hoe zou dat ook anders kunnen bij een land dat een zesde van de aardbol bestrijkt? En als Rusland vanwege zijn macht altijd een onderwerp van studie is geweest, waarom zou een gebrek daaraan dan niet evenveel impact op de wereld hebben?’
Dat geldt zeker voor ons, de Europese Unie. Of we het nu willen of niet: we delen immers een continent met de Russen. Bovendien, als zowel de EU als Rusland hun invloed zien afnemen ten opzichte van de opkomende economieën, is samenwerking cruciaal. De vraag is niet of het moet, maar of het kan.

Veranderende instrumenten in een veranderende wereld

Om het hedendaagse Rusland te kunnen begrijpen moeten we ons bezinnen op onze benadering van het onderwerp, aldus Gerrits. Een eendimensionale focus op een bepaalde regio – zoiets als de klassieke Area Studies – is daar nu minder geschikt voor. Om te beginnen zorgt zo’n benadering ervoor dat we bepaalde dingen over het hoofd zien. Gerrits: ‘Er was geen enkele Sovjetdeskundige die de ineenstorting van het Sovjetregime zag aankomen. We hadden de situatie beter kunnen inschatten als we meer oog hadden gehad voor wat er elders in de wereld gebeurde. Bijvoorbeeld het democratiseringsproces in Latijns-Amerika.’ Een meer vergelijkende benadering is daarom noodzakelijk. In zijn oratielezing laat Gerrits zien hoe op deze manier veranderingen op het politieke toneel direct kunnen leiden tot een verandering in de manier waarop wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd.

Over André Gerrits

Sinds 1 oktober 2010 is André Gerrits hoogleraar Russian History and Politics aan de Universiteit Leiden. Nadat hij in 1990 in Groningen was gepromoveerd op zijn proefschrift The Failure of Authoritarian Change. Reform Opposition and Geo-Politics in Poland in the 1980’s werkte hij als onderzoeker bij het Instituut Clingendael en was hij universitair hoofddocent Oost-Europese Studies aan de UvA. Tussen 1993 en 1999 onderzocht hij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken het effect van nucleaire, biologische en chemische wapens op het milieu. Vanaf 2008 was Gerrits Jean Monnet hoogleraar Europese Studies aan de UvA. Van maart tot en met juni 2011 is hij visiting scholar aan New York University, waar hij de politieke competitie tussen de Russische Federatie en de EU gaat onderzoeken.

 

Vrijdag 25 februari 2010, 16.00 uur
Oratie prof.dr. A.W.M. Gerrits
Faculteit: Geesteswetenschappen
Vakgebied: Russian history and politics
Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.