Universiteit Leiden

nl en

Prestigieuze internationale subsidie voor Koreaanse taal en cultuur

De opleiding Koreaanse taal en cultuur heeft een prestigieuze Koreaanse subsidie van € 700.000 in de wacht gesleept voor het project History as Social Practice: Unconventional Historiographies of Korea. Het bedrag wordt over een tijdsspanne van vijf jaar uitgekeerd.

De subsidie maakt deel uit van het Strategic Initiative for Korean Studies van The Academy of Korean Studies, een door de regering ondersteund Zuid-Koreaans onderzoeksinstituut met een graduate school dat ook belast is met de bevordering van de studie van Korea in het buitenland. De Academy of Korean Studies ondersteunt bijvoorbeeld ook het tweejaarlijkse congres van de Association for Korean Studies in Europe (AKSE) dat in juni 2009 in Leiden plaatsvindt. De overeenkomst werd op vrijdag 5 december in Leiden ondertekend door de Leidse rector magnificus en prof. Kim Jung-Bae, de President van de Academy of Korean Studies, die speciaal voor de gelegenheid naar Nederland kwam.

Concurrentie

Collegevoorzitter en rector magnificus Paul van der Heijden en Kim Jung-Bae, President van de Academy of Korean Studies, ondertekenen de overeenkomst.

‘Bij het verwerven van de subsidie concurreerde het Leidse project met projecten van topuniversiteiten uit Azië, Europa en de VS’, aldus prof.dr. Boudewijn Walraven van de opleiding Koreaanse taal en cultuur. ‘Ons project richt zich op het complexe web van interacties tussen academische high history en populaire low history. De beoefenaars en de producten van beide lagen krijgen aandacht. Door allerlei historische represen­taties in verschillende media te analyseren, willen we de sociale relevantie en de sociale productie van geschiedenis aan het licht brengen.’  

 

Internet en film

‘We kijken niet alleen naar de meer traditionele vormen van expressie zoals literatuur en beeldende kunst maar nadrukkelijk ook naar onorthodoxe historische bronnen als het internet, analoge en digitale media, en films.’ Wat dit laatste medium betreft: de opleiding verkreeg eerder dit jaar een grote subsidie van de Korean Film Council waarmee de opleiding een van de best toegeruste bibliotheken buiten Korea op het gebied van Koreaanse film opbouwt.

Plaatje: Schilderij van de Koreaanse schilder Shin Je-Nam. Het werk laat allerlei iconen uit de moderne Koreaanse geschiedenis zien. Het illustreert de beeldvorming van geschiedenis door middel van diverse andere media dan de formele professionele geschiedschrijving heel goed.

Grondig doorgelicht

De toekenning van de subsidie door de The Academy of Korean Studies vond pas plaats na zeer strenge selectie. Walraven: ‘De opleiding is grondig doorgelicht op de drie kerngebieden onderzoek, onderwijs en internationale samenwerking. Daarnaast sprak een Zuid-Koreaanse wetenschappelijke commissie in Leiden met de rector magnificus, de drie aanvragers van het project (prof.dr. Boudewijn Walraven, dr. Koen De Ceuster en dr. Remco Breuker, respectievelijk directeur en adjunct-directeuren van het project), drs. Myoungsuk Chi, taaldocente, en met de directeur van het nieuwe Leiden Institute for Area Studies, prof.dr. Ivo Smits.’ Eerder kreeg een select aantal universiteiten met topinstituten op het gebied van Koreaanse studies eveneens een subsidie: Harvard University, University of California in Berkeley, UCLA in Los Angeles en de University of London (SOAS). In het kader van het project zet de opleiding diverse internationale samenwerkings­ver­banden op.  

Vijf monografieën

Binnen het project worden een postdoc en twee promovendi aangesteld. Van deze onderzoekers verschijnen vijf monografieën die de basis vormen voor verschillende collegereeksen. Verder worden een conferentie, workshops en een internationale lezingencyclus georganiseerd. De toekenning betekent ook dat Leiden de thuishaven wordt van een vernieuwend peer-reviewed e-tijdschrift: Korean Histories

Walraven: ‘Het is duidelijk dat de subsidie de positie van het onderzoek en onderwijs op het gebied van Korea en het Koreaans versterkt, ook internationaal. We zijn er heel gelukkig mee.’ 

V.l.n.r.: prof. Lee Wan-Bom, Head of the International Support Division van de Academy of Korean Studies, dr. Koen de Ceuster, Talen en culturen van Japan en Korea, prof.mr. Paul van der Heijden, voorzitter van het College van Bestuur en rector magnificus, prof. Kim Jung-Bae, President van de Academy of Korean Studies en prof.dr. Boudewijn Walraven, Talen en culturen van Japan en Korea.( 9 december 2008/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.