Universiteit Leiden

nl en

Kristof Gombeer spreekt over de bescherming van mensen op zee op de 81e ILA Biënnale, Athene

Op 28 juni 2024 sprak Dr. Kristof Gombeer over de rechtsbevoegdheid van staten inzake de bescherming van mensen op zee op de 81e biënnale conferentie van de International Law Association (ILA) in Athene, Griekenland.

Meer dan dertig miljoen mensen bevinden zich dagelijks op zee. Dit gaat over vissers of arbeiders op een booreiland, maar bijvoorbeeld ook over toeristen op een cruiseschip of vluchtelingen die de zee oversteken op onzeewaardige bootjes. Al deze mensen hebben verschillende beschermingsbehoeften. Een belangrijke juridische vraag is welke staten verantwoordelijk zijn voor het bieden van die bescherming.

Het onlangs opgerichte ILA Committee on the Protection of People at Sea wil zich in de eerste vier jaar van zijn mandaat precies met die vraag bezighouden: onder welke voorwaarden kunnen staten mensen op zee juridisch bescherming bieden (als ze dat willen), en onder welke voorwaarden zijn staten daartoe verplicht (zelfs als ze dat niet willen)? Het Comité zal een leidende rol spelen in de ontwikkeling van internationaal recht op dit gebied, door een stand van zaken op te stellen en aanbevelingen te doen aan staten en andere belangrijke actoren, zoals de Europese Unie, over de reikwijdte van hun verplichtingen ten aanzien van mensen op zee. 

Tijdens de 81e tweejaarlijkse ILA-conferentie in Athene (25-28 juni 2024) hield het Comité zijn eerste open zitting voor een breder publiek. Nadat professor Anna Petrig (Universiteit van Bazel, Zwitserland) de werkagenda van het Comité voor de komende vier jaar uiteenzette, gaf professor Irini Papanicolopulu (SOAS, Verenigd Koninkrijk) duiding bij de bescherming van mensen op zee als een opkomend thema in het internationaal recht, terwijl professor Natalie Klein (UNSW, Australië) een kritisch licht wierp op de Verklaring van Genève over Mensenrechten op Zee. Ten slotte gaf Dr. Kristof Gombeer een presentatie over het verschil in functie, betekenis en reikwijdte van de begrippen rechtsmacht in het internationaal zeerecht enerzijds en het internationaal recht inzake mensenrechten anderzijds. Daarbij besteedde hij aandacht aan de precieze uitdagingen die het Comité te wachten staan bij het begrijpen van de relatie tussen deze twee noties van rechtsmacht die centraal staan in het mandaat van het Comité.

Het Comité bestaat uit experts van verschillende rechtssystemen uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Europa en Oceanië. Voor Nederland werd Dr. Gombeer voorgedragen als lid van het Comité door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR). 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.