Universiteit Leiden

nl en

Op-Ed door Christa Tobler op EU Law Live over intersectionaliteit in het KlimaSeniorinnen arrest

EU Law Live houdt tegenwoordig een online symposium over 'Climate Protection as a European Fundamental Right under the ECHR' met gespreide online bijdragen.

In dit kader publiceerde Christa Tobler een bijdrage over de vraag of de strategie van de verzoekers om zich te beroepen op de bijzondere gevoeligheid van oudere vrouwen voor klimaatverandering van invloed was op de ontvankelijkheid van de actie van de vereniging Verein KlimaSeniorinnen Schweiz. Toen de zaak aanhangig was, werd in wetenschappelijke literatuur betoogd dat de intersectionele kenmerken de zaak uniek maken.

Tobler, C.; Intersectionality in the KlimaSeniorinnen case – ‘older women’ in action, EU Law Live, 17/05/2024

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.