Universiteit Leiden

nl en

Problemen rondom regels informatiebeschikking Belastingdienst knellen steeds meer

Een inspecteur van de Belastingdienst kan iemand verplichten om meer informatie te geven over een belastingaangifte. Esther Huiskers-Stoop van de afdeling Belastingrecht deed onderzoek naar de regels die ons beschermen als we verplicht worden informatie te geven aan de belastingdienst.

Huiskers-Stoop deed haar onderzoek voor het Ministerie van Financiën. In haar rapport Onderzoek informatiebeschikking 2023 Als we om rechtsbescherming geven komt ze tot de conclusie dat de regels niet altijd goed werken. Er zijn nog steeds problemen, zoals langzame procedures en mensen die niet weten wat ze moeten doen. Het ministerie gaat nu kijken hoe ze deze problemen kunnen oplossen.

Problemen knellen steeds meer

‘De problemen die al in 2016 zijn aangekaart bestaan nog steeds. Ze zijn zelfs op onderdelen meer gaan knellen’, laat Huiskers-Stoop weten. ‘Zo is de doorlooptijd van de hele procedure toegenomen, waardoor belastingplichtigen lang in onzekerheid blijven. Daarnaast is het vaak onduidelijk dat het om een informatiebeschikking gaat. En weten mensen niet wat er van hen wordt verwacht en nemen ze de informatiebeschikking voor kennisgeving aan. De beschikking blijft liggen en daarmee laten ze de bezwaartermijn onbewust voorbijgaan.’

Er zijn nog steeds problemen, zoals langzame procedures en mensen die niet weten wat ze moeten doen.

Eervol

Begin februari mocht Huiskers-Stoop haar rapport overhandigen aan Jasper Wesseling, directeur-generaal Fiscale Zaken. Esther: ‘Het is bijzonder eervol om het vertrouwen te krijgen om zo’n belangrijk onderzoek te mogen leiden.’

Esther Huiskers-Stoop overhandigt haar rapport aan Jasper Wesseling, directeur-generaal Fiscale Zaken
Esther Huiskers-Stoop overhandigt haar rapport aan Jasper Wesseling, directeur-generaal Fiscale Zaken

 

Positieve reacties

Het onderzoeksrapport ligt nu bij de Tweede Kamer. De eerste bevinding van Jasper Wesseling is positief: ‘Het rapport is helder. Omdat dit kabinet demissionair is, kondigt het nu nog geen concrete besluiten aan over de informatiebeschikking. Onze ambtenaren gaan nu al wel oplossingsrichtingen uitzoeken en uitwerken. Ook zetten ze al stappen om eventuele wetswijzigingen voor te bereiden.’

Wet Dezentjé

Volgens de Wet Dezentjé (Wet van 1 juli 2021, Stb. 2011, 265) kan een belastingplichtige in bezwaar en in beroep gaan tegen een informatiebeschikking als deze onrechtmatig wordt opgelegd. De Wet Dezentjé is in 2016 uitgebreid geëvalueerd. In 2018 stelde de staatssecretaris van Financiën enkele oplossingsrichtingen voor om de wet te verbeteren, maar de problemen met de wet zijn nog niet opgelost. Huiskers-Stoop ging aan de slag en onderzocht of de problemen nog steeds bestaan en welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. Samen met haar team bestudeerde ze zeer veel data en interviewde tientallen fiscaal deskundigen, waaronder belastingambtenaren, fiscaal advocaten, belastingadviseurs en rechters.

Wil je het volledige onderzoeksrapport lezen?

Bekijk het rapport via de website van de Rijksoverheid: Onderzoek Informatiebeschikking 2023 - Als we om rechtsbescherming geven | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Tekst: Nicole Vijgen

Foto: Ministerie van Financiën

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.