Universiteit Leiden

nl en
Hedy Tjin

Karwan Fatah-Black lanceert boekenserie over slavernij en emancipatie

Hoe geven we ons rekenschap van historische machtsverhoudingen bij het schrijven van nieuwe geschiedenissen van slavernij en emancipatie? Welke kritische methodes kunnen we hanteren bij het bestuderen van overgeleverde archieven en collecties? Een nieuwe boekenserie moet antwoord geven op deze vragen. Manuscripten zijn welkom bij de initiatiefnemers Karwan Fatah-Black en Ilse Josepha Lazaroms.

In de boekenserie Slavery and Emancipation wordt het thema slavernij in een brede context geplaatst. ‘Veel historisch onderzoek verhield zich impliciet tot de Amerikaanse slavernij in de negentiende eeuw’, licht Fatah-Black die keuze toe. ‘Als je vanuit meer verschillende contexten aan die geschiedenis werkt, en juist ook oog hebt voor emancipatieprocessen krijg je een beter beeld, ook van de bekendere gebieden en periodes.’

Emancipatiebeweging

De serie gaat daarbij verder dan de plantage-economie. Ook emancipatie en verzet moeten een grote rol krijgen in de boeken. Fatah-Black: ‘De slavernij heeft nog generaties lang doorgewerkt,  zowel op economisch, juridisch, cultureel en sociaal gebied. Verschillende mensen hebben daarover nagedacht en geprobeerd om er iets aan te doen. Die tegenstrategieën en intellectuele productie zijn deel van de slavernijgeschiedenis. Hoe hebben mensen geprobeerd om gemeenschappen vooruit te helpen of autonoom en onafhankelijk te worden?’  

Bronnenonderzoek

De nadruk ligt daarbij op bronnenonderzoek. Fatah-Black: ‘Het thema slavernij staat maatschappelijk in de belangstelling, waardoor er veel over wordt gesproken en geschreven. Dan is het goed om bestaande kennis uit te breiden door primaire bronnen kritisch te analyseren en verder te gaan dan het bijeenbrengen van bestaande kennis in publieksboeken. Op deze manier draagt de reeks bij aan een van de kerntaken van de universiteit: door wetenschappelijk onderzoek de grenzen van de bestaande kennis oprekken en in nieuwe richtingen ontwikkelen.’ 

De eerste drie boeken uit de serie Slavery and Emancipation verschijnen dit jaar. In de reeks is ruimte voor nieuwe manuscripten. Meer informatie is beschikbaar op de website van Amsterdam University Press.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.