Universiteit Leiden

nl en

Mark Klaassen spreekt ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn

Op 17 november 2023 heeft Mark Klaassen een presentatie gehouden tijdens een seminar ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn. De bijeenkomst was georganiseerd door Dr. Karen Geertsema en Prof. Tineke Strik van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit.

In zijn presentatie ging Klaassen in op de implementatie van de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Bij de implementatie van de Richtlijn meende de wetgever dat verreweg de meeste bepalingen uit de Richtlijn niet hoefden te worden geïmplementeerd, omdat de Nederlandse wetgeving al aan de vereisten van de Richtlijn zouden voldoen. Desondanks bleek in de jaren daarna dat Nederland de lidstaat is met de meeste verwijzingsuitspraken naar het Hof van Justitie van de EU over de interpretatie van de Richtlijn. Door haar rechtspraak heeft het Hof van Justitie een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het recht op gezinshereniging in Nederland.

Het volledige programma van de bijeenkomst is hier te raadplegen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.